Zdjęcie uśmiechniętej kobiety w koszulce w kwiaty.

Aleksandra Zińczuk – poetka, eseistka, niezależna badaczka języka, historii, kultury i tradycji ustnej pogranicza. redaktor naczelna pisma Kultura Enter, wydawanego pod egidą Warsztatów Kultury i kierowniczka Działu Wydawniczego Warsztatów Kultury otrzymała nagrodę Angelus!

Doceniono jej wieloletnią, konsekwentną ciekawość pogranicza i naszych wschodnich sąsiadów. Jak podkreślono w laudacji: „Jej działalność przyczynia się do utrwalania świata ponad podziałami, ponad uprzedzeniami – wolnego, solidarnego lokalnie i globalnie. Cyfrowy format – sytuujący Kulturę Enter w szerokim zbiorze meta-mediów, sprzyja komunikowaniu z odbiorcą i użytkownikiem mediów w Europie, który poznaje Lublin i jego potencjał poprzez to, co najlepsze – kulturę i twórczość oraz otwartość – wyrażoną w promocji autorów zza wschodniej granicy, pokazując przy tym, że Wschód i Zachód – to nie przeciwieństwo, ale błogosławieństwo”.

W tekście laudacji  towarzyszącej przyznaniu nagrody Rafał Jakub Pastwa pisze:

Działalność Aleksandry Zińczuk to wieloletnia koncentracja na konsekwentnej ciekawości pogranicza i naszymi wschodnimi sąsiadami. To budowanie pomostów poprzez przybliżanie kultury i sztuki pogranicza, to także nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z twórcami,
artystami i ludźmi głębokiej wrażliwości, spoglądających nie tylko w kierunku subiektywnej pamięci, historii, ale i wspólnotowej
przyszłości. To także otwarcie na potencjał osób mieszkających w Lublinie – w tym na ludzi młodych. (…)

Kultura Enter kierowana przez Aleksandrę Zińczuk skupia ludzi dbających o jakość publikowanych treści, poziomu dyskusji i stawianiu fundamentalnych pytań. Jej działalność przyczynia się do utrwalania świata ponad podziałami, ponad uprzedzeniami – wolnego, solidarnego lokalnie i globalnie. Cyfrowy format – sytuujący Kulturę Enter w szerokim zbiorze meta-mediów, sprzyja komunikowaniu z odbiorcą i użytkownikiem mediów w Europie, który poznaje Lublin i jego potencjał poprzez to, co najlepsze – kulturę i twórczość oraz otwartość – wyrażoną w promocji autorów zza wschodniej granicy, pokazując przy tym, że Wschód i Zachód – to nie przeciwieństwo, ale błogosławieństwo.

Olu, serdecznie gratulujemy!