Katarzyna Plebańczyk

Dział Komunikacji i Marketingu

W Warsztatach Kultury zajmuje się redakcją i korektą tekstów promocyjnych. Opracowuje treści materiałów drukowanych i internetowych festiwali Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów oraz Jarmark Jagielloński. Współpracuje z grafikami, koordynuje dystrybucję materiałów promocyjnych.

Kontakt:
k.plebanczyk@warsztatykultury.pl

Katarzyna Plebańczyk