Paulina Skipirzepa-Kamińska

Kierowniczka Działu Komunikacji i Marketingu

W Warsztatach Kultury pracuje od 2014 roku. Od tego czasu pełni pieczę nad kontaktem z mediami. Od 2017 roku zarządza Działem Komunikacji i Marketingu oraz opracowuje i wdraża strategie promocyjne dla festiwali Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia i Jarmarku Jagiellońskiego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kontakt:
p.skipirzepa@warsztatykultury.pl
607 755 595

Paulina Skipirzepa-Kamińska