Warsztaty Kultury
Noc Kultury
Inne Brzmienia
Carnaval Sztukmistrzów
Jarmark Jagielloński

Inne Brzmienia

Nominacja do Nagrody Muzycznej Fryderyk w kategorii Wydarzenie Roku 2018

2018

Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Rafała Chwały, dyrektora artystycznego festiwalu

2017

Medal 700lecia Miasta Lublin dla Agnieszki Wojciechowskiej, dyrektora programowego festiwalu

2017

Certyfikat EFFE – międzynarodowej platformy, jednoczącej istotne dla kultury europejskiej festiwale, wyróżniające się wysoką wartością artystyczną 

2015-2016