LSS – Laboratorium Sztuki społecznej

LSS to projekt odzyskujący przestrzeń publiczną i nadający jej nową istotną rangę. Polem działań projektowych staje się to co wspólne, to co pomiędzy, często niezauważone i zaniedbane. Wykorzystując przestrzeń publiczną jako miejsce wspólnego działania i aktywności mieszkańców i artystów przywracamy ją wspólnej świadomości.

 

Laboratorium Sztuki Społecznej to interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt wykorzystujący przestrzeń publiczną jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania. Ideą projektu jest wspólne działanie artysty i animatora z lokalną społecznością oraz odwrócenie roli artysty – z kreatora – w nauczyciela i przewodnika sztuki, natomiast mieszkańców – z biernych obserwatorów – w aktywnych odbiorców i twórców kultury. Projekt ma na celu budowanie dialogu między lokalną społecznością zamieszkującą dzielnice Lublina, a artystami i animatorami kultury. Chcemy wzbudzić w mieszkańcach Lublina zaangażowanie i zwrócić uwagę na ważną rolę lokalnego społeczeństwa w tworzeniu imprez kulturalnych i adaptowaniu przestrzeni publicznych.

 

 

 

Warsztaty

Kontakt

Chcesz poznać historię projektu

 

 
JUŻ WKRÓTCE UDOSTĘPNIMY ARCHIWUM