Magiczna Latarnia | Mагічний Ліхтарик

Międzynarodowy klub filmowy skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat, który pozwala uczestnikom odbyć magiczną podróż po historii światowej kinematografii oraz lepiej rozumieć dzisiejsze zjawiska audiowizualne.

Міжнародний кіноклуб для дітей 6-12 років, який дозволяє учасникам здійснити чарівну подорож історією світового кінематографу та краще зрозуміти сучасні аудіовізуальні явища.

 

Magiczna Latarnia to udana próba przeszczepienia na grunt polski programu edukacyjnego realizowanego od ponad 20 lat z wielkim sukcesem w Szwajcarii (jest tam już ponad 70 klubów) i 17 innych krajach świata. Lubelski klub prowadzony jest przez Warsztaty Kultury od 2014 roku i do dziś jest jedynym Klubem Magicznej Latarni w Polsce.

Podczas seansów Magicznej Latarni dzieci odkrywają wielkie emocje kina i dzielą się tymi wyjątkowymi chwilami ze swoimi równolatkami, wyrabiając w sobie zmysł krytyczny, szczególnie istotny w obecnym świecie, zdominowanym przez media audiowizualne. Czy to poprzez internet, telefony komórkowe, czy gry wideo informacje w coraz większym stopniu przekazywane są za pośrednictwem obrazów. Proces ten jest szczególnie widoczny wśród przedstawicieli młodego pokolenia, dla którego ten sposób komunikacji jest naturalnym narzędziem do poznawania świata. Dlatego głównym celem klubu jest zachęcenie młodego widza do odkrycia kina jako atrakcyjnej formy sztuki, a nacisk położony jest przede wszystkim na przekazanie emocji wiążących się z oglądaniem filmu na wielkim ekranie.
Każdy pokaz poprzedzony jest zabawnym i pouczającym przedstawieniem oraz lekturą komiksowej broszury, które dodatkowo wprowadzają dzieci w temat prezentowanego filmu.

GDZIE: sala widowiskowa Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, II piętro

KIEDY: seanse odbywają się raz w miesiącu (od lutego do grudnia) z przerwą wakacyjną

WSTĘP: Karta członkowska pozwala dołączyć do klubu wszystkim dziewczynkom i chłopcom w wieku od 6 do 12 lat. Zapisy prowadzone są zawsze w styczniu danego roku kalendarzowego. Nie ma możliwości dołączenia do programu w trakcie jego trwania.

ZŁOTE ZASADY MAGICZNEJ LATARNI


Міжнародний кіноклуб для дітей 6-12 років, який дозволяє учасникам здійснити чарівну подорож історією світового кінематографу та краще зрозуміти сучасні аудіовізуальні явища.

«Магічий ліхтарик» — це вдала спроба перенести в Польщу освітню програму, яка вже понад 20 років успішно реалізується у Швейцарії (там вже понад 70 клубів) та 17 інших країнах світу. Люблінський клуб з 2014 року знаходиться під керівництвом Варштатів культури і до сьогодні є єдиним у Польщі клубом «Чарівний ліхтарик».
Під час перегляду «Магічного ліхтарика» діти відкривають для себе чудові емоції від перегляду кіно та діляться цими особливими моментами зі своїми однолітками, розвиваючи критичне почуття, що особливо важливо в сучасному світі, де панують аудіовізуальні медіа. Будь то через Інтернет, мобільні телефони чи відеоігри, інформація все частіше передається через зображення. Цей процес особливо помітний серед представників молодого покоління, для яких такий спосіб спілкування є природним інструментом пізнання світу. Тому основною метою клубу є заохочення юних глядачів до відкриття кіно як привабливого виду мистецтва, і акцент робиться насамперед на передачі емоцій, пов’язаних з переглядом фільму на великому екрані.

Перед кожним переглядом буде весела та пізнавальна вистава та читання коміксу, які додатково знайомлять дітей із темою представленого фільму.
ДЕ: виставовий зал Варштатів культури в Любліні, вул. Гродзька 5а, третій поверх
КОЛИ: покази проходять раз на місяць (з лютого по грудень) з перервою на свята
ДОСТУП: Абонемент дозволяє всім дівчатам і хлопчикам від 6 до 12 років приєднатися до клубу. Реєстрація завжди проводиться в січні поточного календарного року. Приєднатися до програми не можна протягом її дії

Wstęp Magiczna Latarnia

W najbliższych dniach

Minione wydarzenia

Co u nas słychać ?

Kontakt

Chcesz poznać historię projektu