Obraz przedstawia spotkanie literackie. Czterech mężczyzn siedzi przy kawiarnianych stolikach ustawionych na drewnianym podeście. Jeden z nich mówi do mikrofonu.

Mamy zaszczyt poinformować, że Międzynarodową Nagrodę Literacko-Artystyczną im. Pantełejmona Kulisza otrzymali m.in. Aleksandra Zińczuk, redaktor naczelna naszego kulturalnego magazynu internetowego Kultura Enter oraz Andrij Saweneć tłumacz i badacz za pracę redakcyjną nad naszą serią wydawniczą Wschodni Express, w której przedstawiamy polskim czytelnikom najnowsze teksty literackie wschodnich sąsiadów, w szczególności pisarzy ukraińskich.