Anna Lewicka-Koksanowicz

Specjalistka ds. Pozyskiwania Funduszy i Współpracy z Partnerami

Absolwentka Administracji i Stosunków Międzynarodowych (UMCS) oraz Zarządzania Projektami (SGH). Od 2015 roku zajmuje się przygotowywaniem i realizacją nieinwestycyjnych projektów kulturalnych oraz pozyskiwaniem na ich realizację środków europejskich i innych środków bezzwrotnych. W Warsztatach Kultury zajmuje się zdobywaniem funduszy i współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Kontakt

a.lewicka@warsztatykultury.pl

Grafika symbolizująca pracownika