Warsztaty Kultury w 2022 roku  – sprawozdanie merytoryczne

2022

Sprawozdanie merytoryczne z działalności instytucji w 2022 roku

Warsztaty Kultury w 2021 roku  – sprawozdanie merytoryczne

2021

Sprawozdanie merytoryczne z działalności instytucji w 2021 roku

Warsztaty Kultury w 2020 roku – sprawozdanie merytoryczne

2020

Sprawozdanie merytoryczne z działalności instytucji w 2020 roku

Wpływ Nocy Kultury na sposoby postrzegania i użytkowania przestrzeni miejskiej – raport

2018

Projekt i realizacja badania:

dr Aleksandra Kołtun, dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS, dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Mateusz Stępniak, Małgorzata Klimkowska, Przemysław Głuchowski, Aleksander Zbirański, Łukasz Blechar, Aleksandra Jamioł, Bartosz Kieloch, Aleksandra Kiewel, Albert Łukasik, Justyna Marek, Magdalena Niedbała, Małgorzata Paszkowska-Demidowska, Anastazja Szuła, Tatiana Triapitsyna, Joanna Trembecka

Współpraca:

Joanna Wawiórka-Kamieniecka, Sylwia Stelmaszczuk, Paulina Skipirzepa (Warsztaty Kultury w Lublinie), Piotr Szczepański (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, ASP w Warszawie)

Przygotowanie raportu:

Aleksandra Kołtun

Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta – raport

2017

Koordynacja projektu:
Aleksandra Kołtun

Autorzy raportów badawczych:
Ilona Bondos, Aleksandra Kołtun, Marcin Lipowski, Andrzej Stawicki

Realizacja badań terenowych:
Mateusz Stępniak, Paweł Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Sylwia Golec, Marcin Jakubowski, Anna Jałocha, Aleksandra Janiec, Piotr Kalicki, Paulina Kalita, Blanka Konopka, Yana Mazhai, Michał Oniszko, Małgorzata Rębisz, Karolina Sobaszek, Dagmara Stępień, Anastazja Szuła, Joanna Trembecka, Grzegorz Zaleski, Aleksander Zbirański, Kamil Zieliński, Wojciech Zirebiec

Recenzenci:
dr hab. Waldemar Cudny, dr hab. Magdalena Sobocińska

Publikacja powstała w ramach projektu „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Raport z badań ilościowych | NOC KULTURY

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Opracowanie:

dr hab. Marcin Lipowski

dr Aleksandra Kołtun

dr Ilona Bondos

Raport z badań ilościowych | Inne Brzmienia

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Opracowanie:

dr hab. Marcin Lipowski

dr Aleksandra Kołtun

dr Ilona Bondos

Raport z badań ilościowych | Carnaval Sztukmistrzów

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Opracowanie:

dr hab. Marcin Lipowski

dr Aleksandra Kołtun

dr Ilona Bondos

Raport z badań ilościowych | Jarmark Jagielloński

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Opracowanie:

dr hab. Marcin Lipowski

dr Aleksandra Kołtun

dr Ilona Bondos

Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych | Noc Kultury

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Redakcja wniosków: Aleksandra Kołtun

Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych | Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Redakcja wniosków: Aleksandra Kołtun

Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych | Carnaval Sztukmistrzów

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Redakcja wniosków:

Aleksandra Kołtun

Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych | Jarmark Jagielloński

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Redakcja wniosków:

Aleksandra Kołtun

Rozwój miasta Lublin w obszarze kultury, turystyki i aktywności gospodarczej w latach 2006-2016. Raport z analizy źródeł wtórnych

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Opracowanie:

dr hab. Marcin Lipowski, dr Ilona Bondos, dr Aleksandra Kołtun

Raport z ilościowego badania opinii wolontariuszy 

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Opracowanie:

Andrzej Stawicki

Raport z ilościowego badania przedsiębiorców

2017

Raport cząstkowy do badań pod tytułem Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Opracowanie:

dr hab. Marcin Lipowski, dr Ilona Bondos