Anna Nakonieczna

Koordynatorka Pracy Programowo-Organizacyjnej

W Warsztatach zajmuje się kontrolą wydatków, pozyskiwaniem środków na projekty realizowane przez Warsztaty oraz ich rozliczaniem. Wspiera administracyjnie i organizacyjnie działania prowadzone w Warsztatach Kultury. Trenerka Narodowego Centrum Kultury z zakresu pozabudżetowych źródeł finansowania. Absolwentka filologii romańskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz zarządzania i marketingu (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji).

Kontakt:
a.nakonieczna@warsztatykultury.pl

Anna Nakonieczna