Aleksandra Zińczuk

Redaktora naczelna Kultury Enter

Redaktorka Działu Wydawniczego

Redaktor naczelna nieregularnika kulturalno-społecznego www.kulturaenter.pl. Zajmuje się działalnością wydawniczą i organizowaniem spotkań z zakresu literatury współczesnej i kultury dotyczących w głównej mierze obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontakt:
redakcja@kulturaenter.pl

Grafika symbolizująca pracownika