Olga Maciupa

Dział Wydawniczy

Od września 2023 r. zajmuje się procesem produkcji książek w Pracowni Wydawniczej w Warsztatach Kultury w Lublinie. Autorka nagradzanych i wystawianych sztuk teatralnych, doktor nauk humanistycznych, współzałożycielka Teatru Dramaturgów w Kijowie. Absolwentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2019 r. stypendystka programu Gaude Polonia. Od 2009 do 2011 pracowała jako dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Drabyna we Lwowie. W Polsce jako dramaturżka współpracowała przy spektaklach „Lwów nie oddamy” oraz „Granica” w reż. Katarzyny Szyngiery w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz przy spektaklu „Kreszany” w reż. Oleny Apczel w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

Kontakt:
o.maciupa@warsztatykultury.pl

Grafika symbolizująca pracownika