Dzielnice Kultury

„Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” to zainicjowany w 2013 roku wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina.


Dzielnice Kultury stanowią odpowiedź na silne skupienie instytucji i infrastruktury kulturalnej w centrum, które zagraża pogłębianiem dysproporcji w dostępie do kultury na terenie poszczególnych obszarów miasta. Cele strategiczne projektu to zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina oraz podniesienie kompetencji kulturowych lublinian. Pośród celów szczegółowych Programu znajdują się: rozwój oferty kulturalnej skierowanej do dzieci; wsparcie aktywności kulturalnej osób starszych; poszerzanie grona aktywnych odbiorców kultury, a także włączanie mieszkańców w proces inicjowania i realizowania projektów kulturalnych. Warsztaty Kultury w Lublinie od 2013 r. są Operatorem Programu.

Warsztaty z robienia zielonych roślinnych kieszeni. Duża filcowa kieszeń leży na ziemi, wokół niej porozstawiane są rośliny. Prowadząca z jedną z uczestniczek pochylają się nad materiałami warsztatowymi

Galeria projektu 

Chcesz poznać historię projektu