Grzegorz Rzepecki

Dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie

W lubelskiej kulturze od 1991 roku, pracował najpierw w Lubelskim Studio Teatralnym, a po przekształceniach w Centrum Kultury w Lublinie (do 1995 roku był członkiem zespołu Teatru NN). Był współtwórcą i dyrektorem organizacyjnym „Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca” (1996-2002); wydawcą i zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika kulturalnego „Na przykład” (1996-1999); współtwórcą i wydawcą „Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM” (2004-2008), a także czasopisma internetowego „Kultura Enter” (od 2008 roku).

Był jednym z głównych inicjatorów i koordynatorów „Nocy Kultury”; pomysłodawcą i współtwórcą „Jarmarku Jagiellońskiego”; inicjatorem i współtwórcą cyklu wydawniczego „Wschodni Express”. Był również inicjatorem i koordynatorem wielu innych projektów, m.in. „Planety Lublin”, Festiwalu Kultury Romskiej „Taboriada”. Uczestniczył w pracach zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016. Laureat Nagrody Prezydenta Lublina za upowszechnianie kultury w 2008 roku.

Członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Lublin.
Brał udział w działaniach organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia Literackiego „Kresy” i Towarzystwa Edukacji Kulturalnej, jest członkiem Stowarzyszenia „Festiwal Brunona Schulza”.
Prywatnie mąż, ojciec i dziadek – z czego jest bardzo dumny. Lubi zwierzęta, rośliny i ludzi (trochę) też.

Kontakt:
g.rzepecki@warsztatykultury.pl

Pobierz program działalności Warsztatów Kultury w Lublinie (2021-2027)

Grzegorz Rzepecki