Inkubator Kultury

Innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze stworzone w celu podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników sektora kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. Założenia pracy medialabowej zostały tu przeniesione na obszar kreowania projektów miękkich oraz nowatorskich rozwiązań dla kultury.

 

Inkubator Kultury, dzięki dostarczaniu najbardziej aktualnych informacji na temat sektora kultury i kreatywnego oraz budowaniu płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń, daje możliwość dalszego rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym, które zawodowo związane są z obszarem kultury. Ma też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces zmian w instytucjach kultury.

Podczas spotkań i warsztatów łączymy doświadczenia uczestników projektu oraz praktyków wywodzących się z najlepszych ośrodków zajmujących się zarządzaniem w kulturze i realizacją projektów kulturalnych, przedsiębiorców kreatywnych, specjalistów w poszczególnych obszarach związanych z codzienną pracą w instytucjach i organizacjach kulturalnych.
Inkubator Kultury składa się z następujących modułów:

  • Inkubator Animacji Kultury – odbywający się raz do roku kilkumiesięczny kurs dla ok. 25 pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w sektorze kultury. Regularne weekendowe warsztaty tworzą system kształcenia pozaformalnego zorganizowany na kształt studiów podyplomowych;
  • Kursy Kultury – Otwarte Warsztaty Inkubatora Kultury – branżowe szkolenia z obszaru kultury skierowane do osób nie uczestniczących w całości projektu Inkubator Animacji Kultury. Na każdy z warsztatów prowadzona jest odrębna rekrutacja;
  • Kultura jest gdzie indziej – Otwarte Spotkania Inkubatora Kultury – podczas spotkań prezentowane są zagadnienia dotyczące jak najszerszego spektrum działań kulturalnych, pokazywane na najbardziej inspirujących przykładach. Ich rolą jest inicjowanie współpracy pomiędzy lubelskimi środowiskami kulturalnymi a interesującymi partnerami z Polski i świata;
  • Music IN – dedykowany branży muzycznej specjalny cykl szkoleniowy, który jest swoistym inkubatorem dla artystów, managerów, promotorów oraz producentów wydarzeń muzycznych i animatorów życia muzycznego. To inspirujące warsztaty, które dostarczają muzykom i managerom narzędzi do świadomego budowania kariery w branży muzycznej.

GDZIE: siedziba Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a i 7


KIEDY:
nieregularnie na przestrzeni całego roku; Inkubator Animacji Kultury – w trybie weekendowym od lutego do maja (od 2 do 3 spotkań w miesiącu).

Spotkanie Inkubator Kultury. Prowadząca opowiada coś osobom biorącym udział w zajęciach. W tle widoczna ściana, na której jest wyświetlona z rzutnika prezentacja

Galeria projektu 

Kontakt

Chcesz poznać historię projektu