Matrix (Bogdan)

Pracownia Edukacji i Animacji Kultury
Zespół Nocy Kultury

Związany z Warsztatami Kultury od 10 stycznia 2017 roku, kiedy to został wyciągnięty ze śnieżnej zaspy i przyniesiony do biura przez Rafała Chwałę. Kilkudniowe poszukiwania właścicieli nie dały rezultatów. Pies został z nami. Na co dzień pracuje przy realizacji Nocy Kultury w biurze przy ul. Grodzkiej 7. Mieszka z rodziną Joanny Wawiórki-Kamienieckiej.
Urodzony optymista, miłośnik spacerów i kuchni staropolskiej.