Po lewej stronie portret kobiety w żółtej bluzce i upiętych włosach. Po prawej stronie napis: Alicja Bielawska. Festiwal Sztuki Nad Rzeką.
Po lewej stronie czarno-biały portret kobiety, a po prawej stronie napis: Inga Levi, Festiwal Sztuki Nad Rzeką.
Logotyp

Ogłaszamy pierwsze artystki Festiwalu Sztuki Nad Rzeką (czerwiec – październik 2024).  Będziemy mogli zobaczyć ich prace w malowniczej przestrzeni nad Bystrzycą pomiędzy mostami Mariana Lutosławskiego! W trakcie festiwalu zaprezentowane zostaną instalacje artystyczne z obszaru sztuki współczesnej, które będą łączyły wysoką jakość artystyczną z troską o środowisko oraz pozwolą na bezpośredni kontakt z naturą otulając zwiedzających szumem Bystrzycy. To pierwsza edycja tego wydarzenia w Lublinie.

 Opis

W Festiwalu weźmie udział 10. artystów i artystek (dziewięciu z Polski i jedna z Ukrainy) pracujących w różnych mediach. Będą realizować obiekty, instalacje i inne prace site-specific zaprojektowane specjalnie na potrzeby Festiwalu, działając samodzielnie lub w kolektywach artystycznych. Jedną z nich jest Alicja Bielawska, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i sztuk pięknych na Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie. Pisze poezję, tworzy rysunki, rzeźby i instalacje, wykorzystując tkaniny i ceramikę. Jej prace koncentrują się wokół materialnej sfery codzienności i relacji pomiędzy przedmiotami, wnętrzami a wspomnieniami dotykając kwestii względności percepcji i roli pamięci. Interesuje ją kształtowanie przestrzeni, kontekst w jakim umieszcza prace oraz rola odbiorcy. Do swoich realizacji wprowadza również elementy choreografii i performansu.

Mam wielką przyjemność stworzyć pracę specjalnie na Festiwal Sztuki Nad Rzeką. To jedna z moich pierwszych prac, która zaistnieje w przestrzeni publicznej. Jest ona zaproszeniem dla przechodniów do zatrzymania się i przyjrzenia się kolorom, światu, przyrodzie i otoczeniu. Praca nosi tytuł „O tej porze dnia nawet cienie są w kolorze”.- opowiada Alicja Bielawska.

Prace Alicji znajdują się w kolekcjach takich instytucji, jak: Galeria Studio w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galeria Arsenał w Białymstoku, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Kolejną artystką, której pracę będzie można zobaczyć podczas Festiwalu Sztuki Nad Rzeką jest Inga Levi – graficzka, mozaikarka i malarka zajmująca się również instalacją i sztuką interdyscyplinarną. Absolwentka Wydziału Wydawniczego i Poligraficznego Politechniki Kijowskiej, wydziału sztuk wizualnych Kyiv Academy of Visual Arts oraz Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mieszka i pracuje w Kijowie. W latach 2018-2021 Levi była kuratorką i nadzorowała prace renowacyjne monumentalnych mozaik lat 1960 w Kijowie. Levi w swojej praktyce artystycznej z powodzeniami wykorzystuje doświadczenia zdobyte w różnych dziedzinach sztuki, a jej prace prezentowane były w wielu galeriach ukraińskich, polskich i europejskich.

Jestem artystką wizualną z Kijowa. Lublin jest dla mnie bardzo ważnym miastem, bo kilka lat temu zrealizowałam tutaj pierwszą swoją instalację w przestrzeni publicznej. Chcę Państwa bardzo serdecznie zaprosić na festiwal Sztuki Nad Rzeką, podczas którego będzie można obejrzeć moją nową pracę nad brzegiem rzeki Bystrzycy. Myślę, że prace artystów i artystek zrealizowane na potrzeby wystawy będą dodatkową atrakcją tego pięknego miejsca. Do zobaczenia w Lublinie! – opowiada Inga Levi.

Przypominamy, że otwarcie Festiwalu z oprowadzaniem odbędzie się 1 czerwca 2024 r., podczas Nocy Kultury o godzinie 19.00. Start na Moście im. Mariana Lutosławskiego (Most Kultury) w Lublinie. Instalacje będą dostępne do oglądania aż do października 2024 r. Na spacer festiwalowy można wybrać się samodzielnie lub wziąć udział w oprowadzaniu, na które organizatorzy będą regularnie zapraszać.

PROGRAM

1 czerwca, godz.19.00 | Otwarcie Festiwalu Sztuki Nad Rzeką z oprowadzaniem

czerwiec- październik 2024 | Festiwal Sztuki Nad Rzeką
Wstęp wolny. Wystawa plenerowa.

Projekt wpisuje się w lubelskie starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Festiwal Sztuki Nad Rzeką dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Оголошуємо перших артистів Фестивалю Мистецтво біля річки (червень – жовтень 2024). Їхні роботи ми зможемо побачити у мальовничій місцевості над Бистрицею між мостами Мар’яна Лютославського! Під час фестивалю будуть представлені мистецькі інсталяції у сфері сучасного мистецтва, які поєднуватимуть високу мистецьку якість із турботою про навколишнє середовище та дозволятимуть безпосередній контакт із природою, огортаючи відвідувачів шумом Бистриці. Це перший рік роботи цього фестивалю в Любліні.

 

Опис

У Фестивалі візьмуть участь 10 творців (дев’ять з Польщі та одна з України), які працюють у різних медіа. Вони створюватимуть об’єкти, інсталяції та інші site-specific роботи, розроблені спеціально для Фестивалю, працюючи самостійно чи в мистецьких колективах. Одна з них — Аліція Білявська, яка закінчила історію мистецтва у Варшавському університеті та образотворче мистецтво в Академії Герріта Рітвельда в Амстердамі. Пише вірші, створює малюнки, скульптури та інсталяції з тканин і кераміки. Її роботи зосереджені на матеріальній сфері повсякденного життя та зв’язку між предметами, інтер’єрами та спогадами, торкаючись питання відносності сприйняття та ролі пам’яті. Їй цікаво формувати простір, контекст, у який вона розміщує свої роботи, і роль реципієнта. Також у свої твори вводить елементи хореографії та перформансу.

– Мені дуже приємно створювати роботу спеціально для Фестивалю Мистецтво біля річки. Це одна з перших моїх робіт, яка з’явиться в публічному просторі. Це запрошення до перехожих зупинитися і подивитися на кольори, світ, природу та довкола. Робота має назву «В цю пору дня навіть тіні кольорові», – розповідає Аліція Білявська.

Роботи Аліції знаходяться в колекціях таких інституцій, як: Галерея Studio у Варшаві, Музей Мистецтва у Лодзі, Zachęta – Національна галерея мистецтв у Варшаві, Музей сучасного мистецтва у Варшаві, Галерея  Arsenał у Білостоці, Центральний музей текстилю у Лодзі.

Ще однією художницею, чиї роботи будуть показані під час Фестивалю Мистецтво біля річки є Інга Леві. Інга – графічний дизайнер, мозаїчник і художниця, яка також займається інсталяцією та міждисциплінарним мистецтвом. Випускниця факультету видавничої справи та поліграфії Київського технологічного університету, факультету образотворчого мистецтва Київської академії образотворчого мистецтва та факультету інтермедіа Академії образотворчого мистецтва в Гданську. Живе і працює в Києві. У 2018-2021 роках Леві була кураторкою робіт з реставрації монументальної мозаїки 1960-х років у Києві. У своїй мистецькій практиці Леві успішно використовує досвід, набутий у різних сферах мистецтва, а її роботи були представлені в багатьох галереях України, Польщі та Європи.

– Я художниця з Києва. Люблін є для мене дуже важливим містом, тому що кілька років тому я зробила тут свою першу інсталяцію в публічному просторі. Запрошую вас на Фестиваль Мистецтво біля річки, під час якого ви зможете побачити мою нову роботу на березі річки Бистриця. Думаю, що створені для виставки роботи стануть додатковою прикрасою цього прекрасного місця. До зустрічі в Любліні! – каже Інга Леві.

Нагадаємо, що відкриття Фестивалю з екскурсійним супроводом відбудеться 1 червня 2024 року під час Ночі культури о 19:00. Старт на мості Мар’яна Лютославського (Мост Культури) у Любліні. Інсталяції будуть доступні для огляду до жовтня 2024 року. Ви можете вирушити на фестивальну прогулянку самостійно або взяти участь в екскурсіях, на які ми регулярно будемо запрошувати.  

ПРОГРАМА

1 червня, о 19:00 | Відкриття Фестивалю Мистецтво біля річки з супроводжуваною
Червень-жовтень 2024 | Фестиваль Мистецтво біля річки

Вхід вільний. Виставка на відкритому просторі.

Проект є частиною зусиль Любліна здобути титул Європейської Столиці Культури 2029 року.

Співфінансується Міністром культури та національної спадщини з Фонду промоції культури державного цільового фонду.