Zdjęcie przedstawia grupę ludzi siedzących w okręgu z kartami pośrodku. W centrum zdjęcia napis "SZTUKA WRAŻLIWOŚCI".
logo - Sztuka Wrażliwości; organizator: Fundacja Kultura Enter; partnerzy: Warsztaty Kultury, nie tylko autyzm, NeuroDots, autism team; Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Nowe FIO

W ramach projektu „Sztuka Wrażliwości” zapraszamy na szkolenie skierowane do pracowników podmiotów z sektora kultury, które pozwoli przygotować ich na spotkanie i pracę z osobami w spektrum autyzmu.

Szkolenie obejmuje dwa moduły:

– Instytucja kultury przyjazna autyzmowi
– Jak zorganizować wydarzenie dla osób w spektrum?

Prowadzenie: Katarzyna Chróścik – Fundacja Nie Tylko Autyzm
Sylwia Stelmaszczuk – Warsztaty Kultury w Lublinie

Kiedy: 22 października 2021, godz. 10.30

Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa II piętro

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy przez formularz online dostępny na stronie internetowej Warsztatów Kultury w Lublinie. Zapisy do 20 października.

Program szkolenia

Moduł I
Instytucja kultury przyjazna autyzmowi

10.30-11.00 Czym jest autyzm?
Triada autystyczna. Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i Zespole Aspergera. Inne doświadczenia sensoryczne – inne światy percepcyjne.
11.00-11.25 Przygotowanie pracowników instytucji kultury na spotkanie z
osobami w spektrum autyzmu. Wypracowanie kodeksu pożądanych postaw i zachowań.
Dlaczego osoby z autyzmem robią to, co robią? Dezintegracja sensoryczna, zachowania rutynowe, stymulacje, shutdown, meltdown. Jak skutecznie rozpoznawać stany emocjonalne i sensoryczne osób z autyzmem oraz jak budować satysfakcjonujące relacje i komunikację z osobami z autyzmem.
11.25-12.00 Co znaczy, że organizacja jest przyjazna autyzmowi – pojęcie autism friendly
Omówienie założeń i doświadczeń wypracowanych przez światowe
organizacje działające na rzecz społeczności autystycznej. Analiza aktualnego podejścia instytucji.
12.00-12.15 Przerwa kawowa

Moduł II
Jak zorganizować wydarzenie dla osób w spektrum?

12.15-12.45 Wypracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk dla organizacji
wydarzeń i eventów przyjaznych autyzmowi. Zasada 11 kroków.
12.45-13.55 Wypracowanie Uniwersalnego Wzorca Wydarzenia przyjaznego autyzmowi
Obligatoryjne składowe. Przydatne wskazówki.
13.55-14.10 Wydarzenia on-line dla osób w spektrum.
14.10-14.30 Dyskusja

Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.