Wnętrze Cafe Próba, która obecnie służy za świetlicę dla dzieci z Ukrainy. Na różowych dywanach czerwone pufy do siedzenia. W tle dwa regały z książkami dla dzieci w języku ukraińskim.
Na czerwonym tle napis: Fundacja Świętego Mikołaja

Szanowni Państwo,

informujemy, że świetlica Przystań Świętego Mikołaja w obecnej formie będzie działać do 31.08.2022 r. Nie rezygnujemy jednak z działań dla osób z Ukrainy!

Będziemy kontynuować realizację wydarzeń warsztatowych i animacyjnych w kolejnych miesiącach. Więcej informacji podamy wkrótce.

Dziękujemy Fundacji Świętego Mikołaja za wsparcie. Dzięki niej udało się nam  prowadzić przez 4 miesiące tę przyjazną dla dzieci przestrzeń. Każdego dnia najmłodsi mieli możliwość udziału w różnych warsztatach i zabawach. Zrealizowaliśmy również specjalny cykl warsztatów integrujący ukraińskie i polskie dzieci oraz ich rodziny. W ramach projektu zorganizowaliśmy również wycieczki dla dzieci z Ukrainy, z których przywiozły mnóstwo uśmiechów i wspomnień. Dzięki projektowi udało nam się również uruchomić kursy j. polskiego dla dzieci aż w 3 grupach i mamy zamiar kontynuować je po zakończeniu projektu.

Wszystkim naszym małym podopiecznym dziękujemy i mamy nadzieję, że będziecie do nas wracać!

Zespół Warsztatów Kultury w Lublinie


Dear Visitors,

We would like to let you know that on August 31, the daycare room for Ukrainian children and their parents will stop operating in its current form. However, we will continue to plan events for Ukrainians. More workshops and activities are in the works. More information coming soon.

We would like to express our gratitude to The Saint Nicholas Foundation for its support It allowed us to maintain this child-friendly space for four months. The kids had the opportunity to participate in different workshops and activities every day. Additionally, we have conducted a number of workshops integrating families and kids from Ukraine and Poland.

As part of the project, we also organised trips for children from Ukraine, which gave them a lot of joy and wonderful memories. Thanks to the project, we were also able to start Polish language courses for as many as three groups of children, and we plan to keep them going after the project ends.

We want to thank all of our young charges and sincerely hope you will continue to visit us.

Workshops of Culture in Lublin


Пані та панове,

Повідомляємо, що світлиця Пристань Святого Миколая в нинішньому вигляді працюватиме до 31 серпня 2022 року, але ми не відмовляємося від діяльності для українців!

Ми продовжимо реалізацію майстер-класів та анімаційних заходів у найближчі місяці. Незабаром ми надамо більше інформації.

Дякуємо Фонду Святого Миколая за підтримку. Завдяки їй нам вдалося запустити цей дитячий простір протягом 4 місяців. Щодня діти мали змогу брати участь у різноманітних майстер-класах та забавах. Ми також провели спеціальну серію майстер-класів для інтеграції українських та польських дітей та їхніх родин.

В рамках проекту ми також організовували поїздки для дітей з України, з яких вони привезли багато посмішок і спогадів.

Завдяки проекту нам також вдалося запустити курси польської мови для дітей аж у 3 групах і плануємо продовжити їх після завершення проекту.

Дякуємо всім нашим маленьким підопічним і сподіваємося, що ви до нас повернетесь!

Колектив Варштатів культури у Любліні

 

 

A to prezenty, które zostawili nam nasi mali podopieczni. Dziękujemy! / А це подарунки, які залишили нам наші вихованці. Дякую! / Here are the gifts we’ve received from our young charges. Thank you!