Na fotelu leżą książki serii Wschodni Express.

Minął pierwszy miesiąc, od kiedy Warsztaty Kultury, wraz z księgarnio-kawiarnią Między Słowami, zaprosiły wszystkich amatorów literatury do zakupu książek ukraińskich autorów, które zostały wydane w ramach serii Wschodni Express. Cały dochód ze sprzedaży, czyli jak do tej pory 1667,3 zł, został przelany na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Stowarzyszenia Homo Faber. To jednak nie koniec akcji. Książki cały czas są w sprzedaży, a Ty możesz zwiększyć zebraną sumę.

Warsztaty Kultury w Lublinie wystawiły na sprzedaż 115 książek. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Pamiętajmy – pomagając innym, pomagamy i sobie.

Informacje praktyczne

Gdzie: Książki można kupić stacjonarnie w księgarnio-kawiarni Między Słowami przy ulicy Rybnej 4/5 w Lublinie lub zamówić je przez internet po wcześniejszym skontaktowaniu się z księgarnią poprzez e-mail: kontakt@miedzy-slowami.com.pl lub bezpośrednio przez Messenger.

Książki dostępne w ramach akcji:

 • K. Babkina, „Szczęśliwi nadzy ludzie”;
 • K. Babkina, „Sonia”;
 • O. Bojczenko, „Wasi, nasi oraz inni”;
 • O. Bojczenko, „50 % racji”;
 • O. Bojczenko, O. Drul, J. Andruchowycz, „Worochtarium”;
 • A. Lubka, „Twoje spojrzenie, Cio-Cio-San”;
 • O. Sencow, „Żywoty”;
 • W. Słapczuk, „Wieczorne słońce”;
 • H. Kruk, „Wakacje nad Letą”;
 • A. Czech, „Dzielnica D”;
 • M. Riabczuk, „Poprzednie życie”;
 • A. Bondar, „Nogami do przodu”.

Dostępność poszczególnych tytułów może się zmieniać. Ostateczną informację uzyskacie w księgarnio-kawiarni Między Słowami.

Potwierdzenia wpłat: 

PAH

HF


Словобрання – вже 1667,3 зл зібрали прихильники літератури для допомоги Україні!

Минув перший місяць відколи Варштати Культури разом з кав’ярньо – книгарнею Між словами запросили всіх любителів літератури купувати книги українських авторів, котрі були видані у рамах серії Східній Експрес. Весь дохід від продажу, тобто на сьогоднішній день це 1667,3 зл, був переданий Польській Гуманітарній Акції і Товариству Гомо Фабер. Це однак не кінець акції. Книги постійно є у продажі, а Ти можеш  спричинитись до збільшення зібраної суми.

Варштати Культури у Любліні виставили на продаж 115 книг. Акція триватиме до вичерпання запасу. Пам’ятаймо – допомагаючи іншим, допомагаємо і собі.

Практичні інформації

Де: Книги можна набути стаціонарно у книгарні на вулиці Рибній 4/5 у Любліні або замовити за посередництвом інтернету після попереднього контакту з книгарнею шляхом електронної пошти:kontakt@miedzy-slowami.com.pl  або безпосередньо через мессенджер.

Книги доступні у рамах акції:

К. Бабакіні, Щасливі голі люди

К. Бабакіна, Соня

К. Бабакіна, Мій дід танцював краще за всіх

О. Бойченко, Мої серед чужих

О. Бойченко, 50 відсотків рації

О.Бойченко, О. Друль, Ю. Андрухович, Ворохтаріум

А. Любка, Твій погляд, Чіо – Чіо – сан

А. Любка, Кімната для печалі

О. Сенцов, Жизня

В. Слапчук, Вечірнє сонце

В. Слапчук, Та сама курява доріг

Г. Крук, Канікули над Летою

А. Чех Точка нуль

А. Чех, Район «Д»

Н. Сняданко, Фрау Мюллер не налаштована платити більше

М. Лівін, Рікі і шляхи

М. Рябчук, Попереднє життя

А. Бондар, І тим, що в гробах

Доступність окремих книг може змінитись. Останні інформації отримаєте у кав’ярньо – книгарні Між Словами.

Пітвердження вплат:

PAH

HF