Flaga Ukrainy na tle zachodzącego słońca.

Jak możesz pomóc?

1. Włącz się w działania lokalnego sztabu kryzysowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Homo Faber, Miasto Lublin oraz organizacje pozarządowe i osoby prywatne jeśli:

 • porozumiewasz się swobodnie w językach: ukraiński/rosyjski/polski;
 • jesteś profesjonalnym tłumaczem/tłumaczką w językach: ukraiński/rosyjski;
 • masz przeszkolenie lub doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • jesteś psychologiem/psycholożką;
 • jesteś grafikiem/graficzką;
 • jesteś prawnikiem/prawniczką.

Zgłoś się do grupy wolontariackiej przez wypełnienie formularza.

2. Przekaż fundusze na rzecz pomocy osobom doświadczonym wojną w Ukrainie:

 • HOMO FABER – konto: 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000 – w tytule przelewu „Ukraina”
 • POLSKI CZERWONY KRZYŻ – konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 – w tytule przelewu „Ukraina”
 • POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM) – zbiórka na Facebooku
 • FUNDACJA „NASZ WYBÓR” – działa na rzecz Ukraińców w Polsce od 2014 roku – zbiórka na Pomagam.pl
 • POLSKA MISJA MEDYCZNA Wpłat można dokonywać na stronie pmm.org.pl oraz poprzez Facebooka
 • CARITAS POLSKA – konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – w tytule przelewu „Ukraina” lub wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT)
 • UNICEF POLAND – Pomoc dla dzieci w Ukrainie – zbiórka przez Facebooka

3. Pracujesz z organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej? Wypełnij ankietę, która bardzo ułatwi nam kontakty i kierowanie osób potrzebujących pomocy. Listę zgłoszeń obsługuje Stowarzyszenie Homo Faber.

***

Zobacz relację z obywatelskich pretekstów przygotowaną przez nasz magazyn internetowy Kultura Enter. Tam też znajdziecie rzetelne informacje o sytuacji za naszą wschodnią granicą.

W chwilach, gdy Ukraina zmaga się z niczym niesprowokowaną, krwawą agresją wojsk Federacji Rosyjskiej, wyrażamy naszą zdecydowaną solidarność i przyjaźń z narodem ukraińskim. Boli nas każda ofiara tej absurdalnej wojny. Głęboko wierzymy, że ostatecznie zwycięży niezbywalne prawo narodu ukraińskiego do wolności i pokoju, a solidarność międzynarodowej społeczności konsekwentnie stawi opór pogardzie i furii zbrodniczego rosyjskiego reżimu.
Drodzy Współpracownicy, Znajomi a przede wszystkim Przyjaciele z Ukrainy, bardzo się o Was martwimy. Jesteśmy myślami i sercem z Wami w tych czarnych godzinach.

Sława Ukrainie!
Zespół Warsztatów Kultury w Lublinie


Як можеш допомогти?

 1. Підключись до діяльності місцевого кризисного штабу організованого Товариством Гомо Фабер, Місто Люблін, а також позаурядових організацій, і приватної ініціативи, якщо:
 • Вільно володієш мовами: українською/російською/польською
 • Є професійним перекладачем української/російської мови
 • Маєш право надання первинної медичної допомоги
 • Є психологом
 • Є графіком
 • Є юристом

Зголосись до волонтерської групи заповнюючи відповідну анкету

 1. Передай грошову допомогу для осіб досвідчених війною в Україні
 • ГОМО ФАБЕР – банковий рахунок: 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000 – у назві переказу «Україна»
 • ПОЛЬСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ – банковий рахунок: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 – у назві переказу «Україна»
 • ПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ – збірка на фейсбук
 • ФУНДАЦІЯ «НАШ ВИБІР» – діє на користь українців у Польщі від 2014 року – збірка на Pomagam.pl
 • ПОЛЬСЬКА МЕДИЧНА МІСІЯ. Вплат можна доконати  на стороні pmm.org.pl або за посередництвом фейсбука
 • CARITAS ПОЛЬЩА – банковий рахунок: 77 1160 2201 0000 0000 3436 4384 – у назві переказу «Україна» або вислати смс на номер 72052 із змістом УКРАЇНА (кошт 2,46 зл з ПДВ)
 • UNICEF POLAND – допомога для дітей з україни – збірка на фейсбук
 1. Працюєш у позаурядовій організації чи неформальній групі? Заповни анкету, котра дуже полегшить наші контакти і спрямування осіб, котрим потрібна допомога. Список зголошень обслуговує Товариство Гомо Фабер.

Переглянь сторіз громадянських протестів приготованих нашим інтернет журналом Культура Ентер. Там також віднайдеш достовірні інформації про ситуацію за нашим східнім кордоном.

У час, коли Україна змагається з нічим не спровокованою кривавою агресією з боку військ Російської Федерації, даємо вираз нашої солідарності і дружби  з українським народом. Болить нас кожна жертва цієї абсурдальної війни. Глибоко віримо, що остаточно переможе святе право українського народу до волі і миру, а солідарність міжнародного суспільства успішно дасть опір невігластву і фурії бандитського російського режиму. Дорогі Співпрацівники, Знайомі а насамперед Друзі з України, ми дуже за Вас хвилюємось. Ми думками і серцем з Вами у цих чорних годинах.

Слава Україні!

Колектив Варштатів Культури у Любліні.