Oferty dla Ciebie

O stażu i praktykach w WK

Staż w Warsztatach Kultury

Jeśli chcesz praktycznie wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach oraz zyskać nowe doświadczenia w pracy w sektorze kultury zapraszamy na płatny staż absolwencki.

Staże organizowane są przez Powiatowy lub Miejski Urząd Pracy w Lublinie, lub Urząd Pracy na terenie Województwa Lubelskiego i to od decyzji Urzędu zależy kwota wynagrodzenia stażowego, okres stażu i możliwość jego przedłużenia.

Współpracujemy także z biurami karier lubelskich uniwersytetów, które prowadzą programy praktyk i staży. Zapytaj o nie na swojej uczelni. Rekrutujemy do każdego działu.

Praktyki w Warsztatach Kultury

Warsztaty Kultury przyjmują zgłoszenia studentów zainteresowanych odbyciem w naszej instytucji praktyk zawodowych. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie ankiety i rozmowa kwalifikacyjna. Ankiety rozpatrywane są na bieżąco.

W Warsztatach Kultury praktyki mogą odbywać studenci kierunków: humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, artystycznych i informatycznych. Program, termin oraz warunki odbywania i zaliczenia praktyk zależą od opiekuna praktyk ze strony uczelni oraz z Warsztatów Kultury.

Kontakt