Imię i Nazwisko

Dział, w którym pracuje

 

Absolwentka filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz animacji kultury na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W Warsztatach Kultury zajmuje się obsługą sekretariatu. Prywatnie interesuje się tańcem, muzyką, literaturą oraz fotografią i filmem.

Kontakt:
p.saramak@warsztatykultury.pl

Patrycja Saramak