Na zielonym tle napis Syzygium.

Opis wydarzenia

Zapraszany na wydarzenie „Syzygium: Praktyki Aktywnej Nadziei” choreograficzną interwencję lubelskich artystów i artystek sztuki tańca w przestrzeni publicznej. Podczas wydarzenia tancerze i tancerki wykorzystają różne praktyki choreograficzne, a zatem cielesne ukierunkowane na stworzenie wspólnotowości, których fundamentami są troska i odwaga. W obliczu piętrzącej się ilości kryzysów, z którymi zmagają się współczesne społeczeństwa, artyści i artystki wybiorą postawę aktywnej nadziei, stawiając na witalność i ucząc się jej od natury. „Syzygium” to wiara w mądrość ludzkich ciał połączonych z naturą i kosmosem, przekonanie o tym, że to co jednostkowe, jest częścią systemu wspólnych wpływów.
Słowo syzygium pochodzi od greckiego syzygos oznaczającego „połączenie jarzmem”. W astronomii słowo to oznacza koniunkcję i opozycję planet. Dla nas ważne jest zawarte w nim odniesienie do współzależności.

Koncepcja, prowadzenie procesu: Konrad Kurowski

Choreografia tworzona kolektywnie przez: Joanna Dudek, Konrad Kurowski, Marysia Micek, Milena Tes

Wykonanie: Joanna Dudek, Marysia Micek, Milena Tes

Coaching ruchowy: Marta Wołowiec

Instytucja wspierająca: Centrum Kultury w Lublinie

Informacje praktyczne

Kiedy: 27 października 2023 r., godz. 16.00
Gdzie:
plac Litewski
Wstęp wolny