Flaga Ukrainy

Czasopismo Kultura Enter – magazyn internetowy wydawany przez Warsztaty Kultury w Lublinie zaprasza na wydarzenie pt. „Ukraina – UE: (od)budowa partnerstwa“.

Opis wydarzenia

Spotkanie ma charakter sieciujący z twórcami i aktywistami ukraińskimi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz sektora kultury z Ukrainy, Francji i Lublina. Podczas spotkania spróbujemy ustalić potrzeby kulturalne w społeczeństwie dotkniętym wojną, zastanowić się nad możliwościami efektownej współpracy międzynarodowej w trudnych warunkach i niepewnej przyszłości. Spotkanie inauguruje cykl debaty publicznej nad kształtem kultury i współpracy międzynarodowej wobec Europy w stanie wojny.

Zapraszamy aktywistów, wolontariuszy, pracowników sektora szeroko pojętej kultury oraz intelektualistów do współpracy i planowania kolejnych spotkań o charakterze wspierającym.

Problemy do poruszenia podczas dyskusji:

– Jaka może być przyszła współpraca wobec faktycznych potrzeb Ukrainy, Polski i krajów UE?

– Jakie potrzeby kulturowe zaistniały w naszych społecznościach od inwazji na Ukrainę?

– Jak mogą rysować się kwestie kształcenia artystycznego i zawodowego (artystów, kuratorów, techników itp.)?

– Jak wspierać kwestie konserwacji archiwów i wsparcia pracy dokumentalnej (zdjęć, pism itp.)?

– Jaki kształt nadać krytycznej debacie i upowszechnianiu jej wyników, refleksji?

– Zagadnienia odbudowy/przebudowy miast.

 

Informacje praktyczne

Kiedy: 9 grudnia 2022, godz. 11.00–14.00 (następne spotkanie planujemy w styczniu 2023 r.)
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a – sala widowiskowa
Wstęp wolny

Organizatorzy wydarzenia: Relais Culture Europe, Kultura Enter, Warsztaty Kultury w Lublinie, Miasto Lublin

 

Plan spotkania

11.00–11.45 | Część praktyczna: prezentacja aktualności w programie UE „Kreatywna Europa” oraz działań organizacji Relais Culture Europe w Paryżu, spotkanie z przedstawicielami biura Kreatywnej Europy w Paryżu, Warszawie i Belgradzie.

Prelegenci: Pascal Brunet, Laurence Barone, Iwona Łopacińska

[sesja w językach angielski/ukraiński]

12.00–14.00 | Początek diagnozy społecznej: „Jakie potrzeby kulturalne?” – rozmowa z ukraińskimi aktywistami z obwodu lwowskiego.

Prelegenci: Yuliya Khomchyn, Lida Savchenko-Duda, Ulyana Prokopovych, Natalia Filewicz, Olena Jurkevych, Marianna Maksymowa, dr Bohdan Łazorak, Khrystyna Drahun, Iryna Markiv, dr Wiera Romanyszyn

[sesja w językach ukraiński/polski; tłumaczenie na angielski/ukraiński]

Biogramy

Warszawa: Iwona Łopacińska – szefowa biura programu „Kreatywna Europa” w Polsce, ekspertka w sektorze kreatywnym z akademickim wykształceniem w zakresie filmu, mediów i marketingu kultury. Ma doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami z zakresu kultury i edukacji, rozwoju partnerstwa, dyplomacji kulturalnej, festiwali filmowych, a także budowania potencjału i inicjatyw przedsiębiorczych. Ma doświadczenie zawodowe w różnych organizacjach (pozarządowych, publicznych/prywatnych). W ostatnich latach współpracowała z kilkoma instytucjami w Polsce i w całej Europie: Muzeum POLIN, British Council, Instytut Adama Mickiewicza, Centrum Sztuki Współczesnej Ujazdowski, Pomorska Fundacja Filmowa, EACEA, przy projektach takich jak Poland Market Focus (literatura), Polska Design & Let’s Exhibit (design), Rok Polski w Turcji (multidyscyplinarny) czy Creative Europe (media).

Belgrad: Dimitrije Tadic – szef biura „Kreatywnej Europy” w Serbii, doradca w Ministerstwie Kultury i Mediów, filozof.

Paryż: Laurence Barone – wicedyrektorka i szefowa biura programu „Kreatywna Europa” we Francji, absolwentka Science Po Paris i Katolickiego Uniwersytetu w Louvain (europeistyka), pracowniczka w Relais Culture Europe od 2004 r. Współdziała z wieloma francuskimi i europejskimi podmiotami (władze publiczne, profesjonaliści, sieci, itp.). Regularnie prowadzi misje w Europie (Bałkany, Europa Wschodnia itp.) i poza nią (basen Morza Śródziemnego, Australia, Azja). Koordynuje również europejski program innowacji kulturalnych i społecznych i–team, a w szczególności zajmuje się kwestiami demokracji, państwa prawa i tożsamości.

Paryż: Pascal Brunet – dyrektor Relais Culture Europe, menedżer kultury. Szefował w dziedzinie sztuk scenicznych m.in. jako dyrektor wykonawczy „Centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne”, współdyrektor Isadory – projektu rozwoju choreografii, sekretarz generalny „Groupe de musique expérimentale de Bourges”. Od kilku lat zaangażowany w europejską i międzynarodową współpracę kulturalną. Jest założycielem i członkiem DBM – sieci współpracy eurośródziemnomorskiej, a także członkiem kilku sieci i forów europejskich.

Paryż: Vincent Guimas – dyrektor Ars Longa, jego obszary eksperckie to projektowanie przestrzenne / miasta / badania / miejsca spotkań; zaangażowany w różne projekty badawcze UE.

Paryż: Gilbert Fillinger – jego obszar badawczy to sztuki wizualne, architektura krajobrazu, ogrody (Arts and Gardens).

Paryż: Stéphanie Masson – doradczyni i działaczka w obszarze szkół artystycznych i wydawnictw.

Poza tym będą z nami menedżerowie z paryskiej NGO Relais Culture Europe, menadżerowie z Instytutu Miasta Lwowa, urzędniczki z Wydziałów Kultury Miasta Drohobycza i Lublina, aktywistki młodzieżowego NGO Prostir z Drohobycza i badacze z Kompleksu Muzealnego Park Kultury im. Iwana Franka (Nahuyevychi), artyści z Kijowa (Inga Levi) i Lwowa (Volodymyr Topiy, Mariya Hoin).

Lubelscy przedstawiciele instytucji kultury i NGO, m.in.: Oksana Basaraba (Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza), Dariusz Jachimowicz (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublina ds. włączania poprzez kulturę), Grzegorz Józefczuk (Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza), Magdalena Kawa (Stowarzyszenie dla Ziemi), Rafał Koziński (Centrum Kultury w Lublinie), kuratorka Magdalena Linkowska (Warsztaty Kultury w Lublinie), Paweł Passini (Stowarzyszenie Bliski Wschód, netTheatre).

Chcesz nawiązać współpracę przy wydarzeniu?

Osoby zainteresowane współpracą i wsparciem procesu prosimy o kontakt i/lub udostępnienie zaproszenia innym twórcom i organizacjom.