Warstwy

Projekt „Warstwy” to działanie skupiające się na temacie domowych archiwów. Jego celem jest edukacja dotycząca tego, jak tworzyć archiwa fotograficzne, tekstowe czy te opierające się na nagraniach audio i wideo.

 

Poprzez udział w cyklu warsztatów uczestnicy zyskają wiedzę umożliwiającą im budowanie oraz pielęgnowanie zbiorów dotyczących życia bliskich im osób czy historii społeczności lokalnych, których są częścią. Szczególną uwagę zwrócimy na badanie dziedzictwa regionalnego i rodzinnego, które budują wspólnotę, poczucie więzi oraz przynależności. Celem działań jest podtrzymywanie tradycji, a także budowanie postaw patriotyzmu lokalnego wśród członków tzw. małych ojczyzn. Projekt składa się z cyklu warsztatów opartych o różne aktywności i formy zbierania oraz archiwizowania materiałów – fotografii, nagrań rozmów czy zapisków/pamiętników.

Zwrócimy także uwagę na pamięć związaną z konkretnymi przedmiotami, stanowiącymi pamiątki i pozostałości po przodkach. W programie znajdą się warsztaty, które wpłyną na wzrost wiedzy dotyczącej zbierania informacji na temat tradycji rodzinnych, lokalnych, czy ogólniej na temat życia naszych przodków. Zajęcia stanowią wprowadzenie do szerokiej kwestii związanej z budowaniem domowych archiwów. Mają na celu rozbudzenie potrzeby zbierania takiej dokumentacji, ale i dzielenia się tak zgromadzonymi informacjami. Projekt ma pokazać sens i potrzebę rozmów rodzinnych, dzielenia się wspomnieniami, które stanowią źródło wiedzy na temat historii lokalnych.

Materiały zrealizowane w ramach projektu są udostępnione na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA)

GDZIE: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a i 7.

KIEDY: Rusza we wrześniu. Wydarzenie cykliczne

WSTĘP: wolny, obowiązują zapisy

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

logotypy
Grafika z dłońmi osób, które trzymają dawne fotografie. Napis: Warstwy. Rodzinne archiwum fotografii.

W najbliższych dniach

Minione wydarzenia

Kontakt

Chcesz poznać historię projektu