Dłonie dziecka, które związują zasuszone kwiaty.
Na czerwonym tle napis: Fundacja Świętego Mikołaja

Świetlica Przystań Świętego Mikołaja w Warsztatach Kultury w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 7 (sala 204 – II piętro) zaprasza w maju dzieci z Ukrainy wraz z opiekunami. Przygotowaliśmy dla Was następujące wydarzenia:

Program:

Warsztaty plastyczne
Warsztaty plastyczne skierowane są dla dzieci z Ukrainy od 3 r. ż. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki i środy o godz. 15.00 oraz we wtorki, czwartki i piątki o godz. 14.00. Dla bezpieczeństwa oraz komfortu najmłodszych dzieci do 3 r .ż. muszą przebywać pod opieką pełnoletniego opiekuna. Pierwsze zajęcia zaczynamy w poniedziałek 09.05.

Informacje praktyczne:

Kiedy: poniedziałki i środy o godz. 15.00 oraz we wtorki, czwartki i piątki o godz. 14.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, sala wystawowa – II piętro
Dla kogo: dla dzieci z Ukrainy wraz z opiekunami
Udział bezpłatny, wstęp wolny.


Projekcje filmowe
Zapraszamy na projekcje filmowe dla dzieci z Ukrainy od 4 r. ż. Filmy będą wyświetlane w języku ukraińskim. W maju przewidziane jest spotkanie 27.05 o godz. 15.00.

Informacje praktyczne:

Kiedy:  27.05 o godz. 15.00.
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, sala wystawowa – II piętro
Dla kogo: dla dzieci z Ukrainy 4+ wraz z opiekunami
Udział bezpłatny, wstęp wolny.


Gram w zielone! – warsztaty dla dzieci z Polski i Ukrainy
Zapraszamy na warsztat pachnący świeżymi ziołami, podczas którego uczestnicy będą pracować z żywymi roślinami. W trakcie spotkania dzieci poznają popularne zioła, ich właściwości oraz praktyczne zastosowanie roślin w kuchni, kosmetyce i lecznictwie.

Informacje praktyczne:

Kiedy: 21.05, godz. 11.00-13.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, patio – parter
Dla kogo: dla dzieci z Ukrainy i Polski w wieku 5-12 lat wraz z pełnoletnimi opiekunami
Zapisy: przez formularz online, udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapewniamy tłumacza języka ukraińskiego.

REGULAMIN


Zabawa sztuką. Dadaizm i mail art. – warsztaty dla dzieci z Polski i Ukrainy
Przyjdź na spotkanie z dadaizmem, podczas którego wspólnie odkryjemy sztukę opartą na swobodzie twórczej i odrzuceniu tradycyjnych kanonów. Absurd, dowcip, a przede wszystkim zabawa — to cechy sztuki dadaistycznej. Zachęcając do ekspresji twórczej, sięgniemy do mail artu – działalności artystycznej opartej na kreatywnym tworzeniu listów i wykorzystaniu poczty jako medium sztuki i narzędzia artystycznego. Poznamy sztukę kolażu charakterystyczną dla nurtu mail art. Będziemy rozmawiać o komunikacji i nawiązywaniu relacji między osobami prowadzącymi korespondencję, pokonywaniu przestrzeni, emocjach związanych z oczekiwaniem na przesyłkę oraz o estetyce listów. Przekonamy się, że sztukę można zapakować w kopertę i wysłać.

Informacje praktyczne:

Kiedy: 28.05, godz. 11.00-13.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, sala 204 – II piętro
Dla kogo: dla dzieci z Ukrainy i Polski w wieku 5-12 lat wraz z pełnoletnimi opiekunami
Zapisy: przez formularz online, udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapewniamy tłumacza języka ukraińskiego.

REGULAMIN

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań Świętego Mikołaja

——

Світлиця Пристань Святого Миколая у Варштатах Культури у Любліні на вул. Гродзка 7 (зал 204 – ІІІ поверх) запрошує у травні дітей з України з опікунами. Ми приготували для вас такі події:


Пластичний майстер клас.

Пластичний майстер клас  адресовано дітям з України від 3 р.ж. Заняття відбуватимуться у понtділки, середи і п’ятниці о 14.00. Для безпеки і комфорту дітей до 3 року життя вони повинні перебувати під наглядом осіб повнолітніх. Перші заняття у понеділок 09.05.2022 Практичні інформації:

Коли: понеділки, середи і п’ятниці, год.15.00 – вівторки, четвери і п’ятниці – 14.00.
Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзка 7, зал 204 – ІІІ поверх.
Для кого: для дітей з України з опікунами.
Участь безкоштовна.

 

Показ кінофільмів
Запрошуємо на показ кінофільмів для дітей з України від 4 р.ж. Фільми будуть в українській мовній версії. У травні передбачено дві зустрічі що другу п’ятницю: 27.05 о 15.00

Практичні інформації:

Коли: 27 травня о 15.00
Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзка 7, зал майстерня, II поверх
Для кого: для дітей з України з опікунами.
Участь і вхід безкоштовні.

Граю у зелене! – Майстер клас для дітей з Польщі і України.

Запрошуємо на майстер клас котрий пахне травами, під час котрого учасники працюватимуть з живими рослинами. У процесі зустрічей діти познайомляться з популярними рослинами, навчаться як їх використовувати у кухні, косметиці і лікуванні.

Практичні інформації:

Коли: 27 травня о 15.00
Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзка 7, патіо – перший поверх.
Для кого: для дітей з України і Польші у віці 5-12 р. з повнолітніми опікунами.

Запис: за допомогою інтернет бланку онлайн на сторінці warsztatykultury.pl участь безкоштовна, кількість місць обмежена, вирішальною є почерговість зголошень.

СТАТУТ

Забезпечуємо перекладача української мови.

Забава мистецтвом. Дадаїзм і мейл арт. – майстер клас для дітей з Польщі і України.
Майстер клас що пахне свіжими травами, на підставі праці із свіжими рослинами.  У процесі зустрічі  учасники запізнаються із популярними рослинами, іхніми властивостями і практичним використанням у кухні, косметиці і лікуванні.

Прийди на зустріч з дадаїзмом під час котрогоспільно відкриємо мистецтво оперте на вільній творчості і відкиненні традиційних канонів. Абсурд, жарт, а насамперед забава – це риси мистецтва дадаїстичного. Заохочуючи до творчої експресії сягнемо до майл арту – мистецькіцй діяльності опертій на креативному творенні листів і використанню пошти у ролі мистецького медію, мистецькому знарядді. Познайомимось з мистецтвом коллажу характеристичного для майл арту. Порозмовляємо про комунікацію і способах нав’язування контактів між особами, котрі ведуть між собою кореспонденцію, про поконання просторів, емоціях пов’язаних з очікуванням на лист і про естетику листів. Переконаємось, що мистецтво можна сховати у конверт і вислати.

Практичні інформації:

Коли: 23 травня  о 11.00 – 13.00
Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзка 7, зал 204 – ІІІ поверх.
Для кого: для дітей з України і Польші у віці 5-12 р. з повнолітніми опікунами.
Запис: за допомогою інтернет бланку онлайн на сторінці warsztatykultury.pl участь безкоштовна, кількість місць обмежена, вирішальною є почерговість зголошень.

СТАТУТ

Забезпечуємо перекладача української мови.

Програма на червень невдовзі. Працюємо щонайменше по 31 серпня 2022 р.

Проект співфінансовано Фундацією Святого Миколая у рамах програми Пристань Святого Миколая.