Wolontariusz Kultury

Program szkoleniowy skierowany do wolontariuszy między 15 a 75 rokiem życia, których interesuje współpraca przy wydarzeniach Warsztatów Kultury w Lublinie, zdobycie cennej wiedzy i umiejętności oraz szansa na przeżycie niezapomnianych miesięcy, w tym poznanie całego zespołu Warsztatów Kultury.

 

Program zakłada realizację warsztatów i praktyk dla osób zainteresowanych wolontariatem, co wspomaga sprawną realizację wydarzeń kulturalnych i stwarza warunki do nauki, rozwoju i pracy dla wolontariuszy chcących przyczynić się do rozwoju miasta.

Wszystkim uczestnikom dajemy szansę na: poznanie zespołu Warsztatów Kultury w Lublinie i kompleksowe przygotowanie do pomocy przy naszych wydarzeniach, co umożliwia skierowanie do bardziej wymagających i satysfakcjonujących zadań w przyszłości.

W ramach Programu realizowane są działania w dwóch modułach:

Moduł szkoleniowy – składa się ze szkoleń i spotkań, dzięki którym uczestnicy projektu zyskają szeroką wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury (w tym komunikacja i praca w grupie, autoprezentacja czy produkcja wydarzenia kulturalnego od A do Z).

Moduł praktyczny – wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta, organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie.

GDZIE:
Moduł szkoleniowy – siedziba Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a i 7
Moduł praktyczny – siedziba Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a i 7 i w przestrzeni publicznej

KIEDY: udział w warsztatach w trybie weekendowym od marca do września (od 2 do 3 spotkań w miesiącu). Pomoc przy wybranych wydarzeniach w terminach ich realizacji.

WSTĘP: Rekrutacja do projektu odbywa się na przełomie lutego i marca. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie udostępnionego w terminie rekrutacji formularza zgłoszenia online.

Bez względu na działania realizowane w ramach programu Wolontariusz Kultury, Warsztaty Kultury w Lublinie prowadzą rekrutację wolontariuszy do każdego potrzebująca wsparcia wydarzenia, o czym informują wszystkie nasze strony.

Zdjęcie grupowe wolontariuszy przy punkcie informayjnym

W najbliższych dniach

Minione wydarzenia

Co u nas słychać ?

Kontakt

The specified carousel is trashed.

Chcesz poznać historię projektu