window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Zielono-czerwony obrazek przedstawia tajemniczą postać. Może to być zwierze o czterech nogach.

Bestia i jej Anioł | wystawa prac Julii Dunajewy / Звір та його ангел | виставка робіт Юлії Дунаєвої

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do Galerii Gardzienice na wystawę prac Julii Dunajewy. Na pierwszym planie w jej twórczości znajduje się natura. Artystka czerpie inspirację z tradycji ludowej, świata zwierząt i roślin, baśni i fantazji. Stwory z prac Julii mają skrzydła oraz pazury, reprezentując drapieżny aspekt świata, a jednocześnie wprowadzony w pracach ornament i kolorystyka przyciągają i hipnotyzują, są delikatne, harmonijne oraz rytmiczne. Prace intrygują swoją indywidualną formą oraz połączeniem ludowości ze współczesnością, której wątki odnajdujemy w nawiązaniach do abstrakcji, popu, trash artu i proekologicznej tematyki. W twórczości Dunajewy zaskakuje ciekawość i upór w poszukiwaniu różnych środków ekspresji. Artystka tworzy rzeźbę, maluje akwarele, używa techniki kolażu, przetwarza tkaninę. Biorąc stale za punkt wyjścia sztukę ludową, tradycyjne wzory i tematykę natury, Dunajewa eksperymentuje z materiałami i formami wypowiedzi, oscylując wokół tematów głębokiej relacji człowieka z naturą, współczesnego kryzysu ekologicznego oraz współzależności i jedności świata.

Wystawie towarzyszą warsztaty z autorką – Julią Dunajewą.

Biogram

Julia Dunajewa – ukraińska artystka, która w swoich pracach wchodzi w dialog z technikami, motywami i tematami spotykanymi w ukraińskiej kulturze tradycyjnej.

Informacje praktyczne

Ekspozycja
Kiedy: 18 maja – 7 czerwca 2023, godz. 11.00–18.00 (z wykluczeniem weekendów)
3 czerwca (Noc Kultury) wystawa czynna w godz. 16.00–22.00
Gdzie: Galeria Gardzienice, Grodzka 5a – I piętro
Brak ograniczeń wiekowych.
Wstęp wolny.

Wernisaż wystawy
Kiedy: 18 maja 2023, godz. 18.00
Gdzie: Galeria Gardzienice, Grodzka 5a – I piętro
Brak ograniczeń wiekowych.
Wstęp wolny.

Organizator: Warsztaty Kultury w Lublinie. Wystawa realizowana w ramach działań Pracowni ds. Kultury Tradycyjnej w Warsztatach Kultury w Lublinie.
Partner: Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice – Galeria Gardzienice.

 

Sprawdź także

Warsztat z Julią Dunajewą, autorką wystawy „Bestia i jej Anioł”


Опис події

Щиро запрошуємо до галереї Gardzienice на виставку робіт Юлії Дунаєвої.

На першому плані в її творчості — природа. Художниця надихається народною традицією, світом тварин і рослин, казками та фантазіями. Істоти з робіт Юлії мають крила та пазурі, що уособлюють хижий аспект світу, і водночас – орнаменти та кольори, введені у роботи, приваблюють та гіпнотизують, вони є ніжними, гармонійними та ритмічними. Роботи інтригують своєю індивідуальною формою, поєднанням народного та сучасного. В них ми знайдемо відсилання до абстракції, треш-арту та проекологічних тем. У творчості Дунаєвої дивує цікавість і впертість у пошуках різноманітних засобів виразності. Художниця створює скульптури, малює аквареллю, використовує техніку колажу, обробляє тканину. Постійно беручи за відправну точку народне мистецтво, традиційні зразки та теми природи, Дунаєва експериментує з матеріалами та формами вираження, коливаючись навколо тем глибокого взаємозв’язку людини та природи, сучасної екологічної кризи та взаємозалежності та єдності світу.

Виставку супроводжують майстер-класи з авторкою Юлією Дунаєвою.

Біограма

Юлія Дунаєва – українська художниця, яка у своїх роботах вступає в діалог із техніками, мотивами та темами української традиційної культури.

 

Практична інформація

Виставка

Коли: 18 травня – 7 червня 2023 року, 11.00-18.00 (крім вихідних)
3 червня (Ніч культури) виставка відкрита з 16.00-22.00
Де: Galeria Gardzienice, Grodzka 5a – 2 поверх
Без вікових обмежень.
Вхід вільний.

Відкриття виставки
Коли: 18 травня 2023, о 18.00
Де: Galeria Gardzienice, Grodzka 5a – 2 поверх
Без вікових обмежень.
Вхід вільний.

Організатор: Варштати Культури в Любліні. Виставка є частиною діяльності Студії традиційної культури в Варштатах Культури в Любліні.
Партнер: Центр театральних практик Gardzienice – Галерея Gardzienice.

 

Перевірте також

Майстер-клас з Юлією Дунаєвою, авторкою виставки «Звір та його ангел»

 

Data

07 czerwca 2023
Zakończone!

Czas

11:00

Lokalizacja

Galeria Gardzienice
ul. Grodzka 5a, pierwsze piętro
Kategoria
Go to Top