window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Logo projektu Celowość/przypadkowość/przestrzenność.

Celowość/przypadkowość/przestrzenność | Biopolis / Цілеспрямованість / Випадковість / Просторовість | Biopolis

ZAPISY

Opis wydarzenia

To zajęcia adresowane dla młodzieży i osób dorosłych. Warsztaty oparte są o idee symetrii i kontrastów kolorystycznych, rachunku prawdopodobieństwa oraz wielościanów foremnych.  Uczestnikom pomogą zrozumieć ważne idee stojące u podstaw kultury europejskiej. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają wybrane zagadnienia z teorii sztuki i ich związki z obrazem świata na  przestrzeni wieków.

Zajęcia poprowadzi Henryk Kuś – artysta fotografik, który zajmuje się teorią i historią fotografii oraz komunikacją wizualną. Ukończył studia w zakresie specjalizacji filozoficzno-społecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (dyplom 1979) oraz studia doktoranckie w zakresie filozofii sztuki (1996-2000). Od 1980 zajmuje się twórczo krytyką i publicystyką na temat fotografii i sztuki. Założył i prowadził Galerię fs (fotografii socjologicznej) w Białej Podlaskiej oraz uczestniczył w radzie programowej Galerii Fotografii Hybrydy w Warszawie. W 2008 r. otrzymał grand Prowincji Gelderland (Holandia) na realizację wystawy „Młode Pokolenie” (Lublin, Arnhem), obecnie jest to stała ekspozycja w WSEI w Lublinie. W 2013 został stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego („Simple Passed”, Pracownia Fotografii Teatru NN). Brał udział w wystawie „Foto-obiekt” w: Galerii Propaganda w Warszawie (2013), CSW Elektrownia w Radomiu (2013/14), Imaginarium w Łodzi (2014), BWA w Kielcach (2014). „So Far, so Closed” w Abbaye de Neurmunster w Luxemburgu (2014), „(A)symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum” – Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Lubelskie w Lublinie (2015). Został stypendystą Prezydenta Miasta Lublin za wystawę fotografii „Inny Lublin” w Politechnice Lubelskiej. Realizuje programy edukacyjne związane ze sztuką. Jest członkiem ZPAF.

Informacje praktyczne

Kiedy: 28 października 2022, godz. 10.00-14.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, sala wystawowa – II piętro
Dla kogo: młodzież w wieku 15-17 lat
Zapisy: przez formularz online

 

Цілеспрямованість / Випадковість / Просторовість | Biopolis

 

Опис події

Ці заняття орієнтовані на підлітків і дорослих. Майстер-класи базуються на ідеях симетрії та кольорових контрастів, теорії ймовірностей та правильних многогранників. Учасники зможуть зрозуміти важливі ідеї, що лежать в основі європейської культури. Під час майстер-класів учасники ознайомляться з вибраними питаннями теорії мистецтва та їх зв’язками з образом світу протягом століть.

Заняття проводитиме Генрик Кущ – художник-фотограф, який займається теорією та історією фотографії, а також візуальною комунікацією. Закінчив навчання за соціально-філософською спеціалізацією на факультеті християнської філософії Люблінського католицького університету (диплом 1979) та докторантуру з філософії мистецтва (1996-2000). З 1980 року займався фотографічно-мистецькою критикою та публіцистикою. Він заснував і керував Галереєю fs (соціологічної фотографії) у Бялій Подлясці та брав участь у програмній раді Галереї Фотографій Hybrydy у Варшаві. У 2008 році отримав гранд від Гелдерландської провінції (Нідерланди) на реалізацію виставки «Молоде покоління» (Люблін, Арнем), зараз це постійна експозиція у WSEI у Любліні. У 2013 році отримав стипендію Маршалка Люблінського воєводства («Simple Passed», студія театральної фотографії NN). Брав участь у виставці «Foto-obiekt» у галереї Propaganda у Варшаві (2013), Центрі сучасного мистецтва Elektrownia в Радомі (2013/14), Imaginarium у Лодзі (2014), BWA у Кельце (2014). «So Far, So Closed» в Abbaye de Neurmunster у Люксембурзі (2014), «(A)симетрії. Сучасне мистецтво в контексті музею» – Люблінське товариство заохочення образотворчого мистецтва, Люблінський музей у Любліні (2015). Отримав стипендію мера Любліна за фотовиставку «Інший Люблін» у Люблінському політехнічному університеті. Реалізує освітні програми, пов’язані з мистецтвом. Є членом ZPAF.

Практична інформація

Коли: 28 жовтня 2022 р, 10.00 – 14.00

Де: Варштати культури у Любліні, вул. Гродзька 7, виставкова зала – 3 поверх

Для кого: молодь 15-17 років

Реєстрація: через онлайн-форму

 

Data

28 października 2022
Zakończone!

Czas

10:00

Więcej informacji

ZAPISY

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7 – sala wystawowa, II piętro
Kategoria
Go to Top