window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Ludzie protestują na ulicy. Naprzeciwko nich stoi policja z tarczami i pałkami.

„Chrzest bojowy na ulicy Hruszewskiego” | Prezentacja filmu i spotkanie z Tetianą Kowtunowicz | «Бойовий хрест на вулиці Грушевського» | Презентація фільму і зустріч з Тетяною Ковтунович

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu „Chrzest bojowy na ulicy Hruszewskiego” oraz spotkanie z reżyserką Tetianą Kowtunowicz z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

O filmie

„Chrzest bojowy na ulicy Hruszewskiego” opowiada o ostatniej fazie kijowskiego Majdanu 2013/2014, w której doszło do zbrojnej konfrontacji pomiędzy społeczeństwem a milicją. Największą konsekwencją tego starcia były ofiary śmiertelne – z dużą ich przewagą po stronie ludności cywilnej. Konfrontacja zakończyła się wycofaniem ówczesnych władz ukraińskich z życia politycznego i całkowitą rezygnacją pomajdanowych władz z dążenia do uzależnienia Ukrainy od Moskwy. Społeczny cel Majdanu został osiągnięty. Zwycięstwo oznaczało jednak dezintegrację państwa poprzez niemal natychmiastową aneksję Krymu przez FR oraz poprzez wywołaną z rosyjskiej inspiracji wojnę w Donbasie.
Reż.: Tetiana Kotunowicz,

Montaż: Jarosław Korobka

Świadectwa zebrały: Tetiana Kowtunowicz, Tetiana Prywałko,
Oprac. wersji polskiej: Stoa Sp. z o.o.
Tekst: Maciej Kowalczyk
Współpraca: Tetiana Kowtunowicz, Andrij Tysz,
Czas: trwania: 45 min

W filmie wykorzystano materiały Archiwum Ustnej Historii Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

O spotkaniu z Tetianą Kowtunowicz

Spotkanie w Lublinie stanowi najważniejszy punkt przyjazdu Tetiany Kowtunowicz do Polski, zbiegający się z 10. rocznicą wydarzeń, które nastąpiły po kijowskim Majdanie. Będzie to okazja do dyskusji nad historią, której obecną konsekwencją jest rozpoczęta w roku 2022 pełnoskalowa napaść na Ukrainę. Wspólnie porozmawiamy na temat przyszłości nie tylko państwa ukraińskiego, lecz także całej Europy, szczególnie jej części, która narażona jest na agresję terytorialną.

W trakcie spotkania porozmawiamy o przyczynach i następstwach historycznych wydarzeń oraz o udziale społeczności europejskiej w procesie wyzwalania Ukrainy, ze szczególnym naciskiem na udział Polski. Postaramy się wspólnie wypracowywać koncepcję neutralizacji negatywnych następstw dziejącej się w najbliższym pobliżu wojny. Istotna jest pamięć

o naszej wspólnej historii, której kontekst obecnie wydaje się coraz bardziej jaskrawy. Zachodzi potrzeba wypracowania przyszłości, co można zrobić jedynie na bazie wspólnych doświadczeń historycznych zarówno dobrych, jak i tych złych.

W spotkaniu – oprócz Tetiany Kowtunowicz – wezmą udział dr Mariusz Zajączkowski, prof. Grzegorz Motyka i ks. dr Stefan Batruch.

Prowadzenie dyskusji – dr Agata Fijuth-Dudek (UMCS)

Biogramy

 Tatiana Kovtunovich – historyczka, kuratorka projektów historii mówionej w Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej, koordynatorka projektu „Majdan: historia mówiona”.

Dr Mariusz Zajączkowski – archeolog, historyk i politolog, związany z Zakładem Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej PAN

prof Grzegorz Motyka – polski historyk, specjalizujący się m.in. w stosunkach polsko-ukraińskich, profesor nauk społecznych, od 2023 członek Kolegium IPN.

dr Stefan Batruch – prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza i proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie.

Dr Agata Fijuth-Dudek – Niegdyś wieloletnia rzeczniczka prasowa lubelskiego oddziału IPN. Wykładowczyni w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Informacje praktyczne

Kiedy: 14 marca 2024, godz. 17.30
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa, II piętro
Wstęp wolny.

Dostępność

słuchawki wyciszające, strefa wyciszenia.
Film w języku oryginalnym z polskimi napisami.
Spotkanie tłumaczone na PL/UA
Przeczytaj informacje o dostępności: https://warsztatykultury.pl/pl/dostepnosc
W jaki sposób możemy dostosować wydarzenie, aby było bardziej dostępne i przyjazne dla Ciebie? Wypełnij formularz

Sprawdź jak dojść do sali i bariery architektoniczne 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka prywatności.
I Accept

Опис події

 Щиро запрошуємо на показ фільму «Бойовий хрест на вулиці Грушевського» і зустріч з режисеркою Тетяною Ковтунович з Українського інституту національної пам’яті.

Про фільм

„Бойове хрещення на вулиці Грушевського” розповідає про фінальну фазу київського Майдану 2013/2014 років, під час якої відбулося збройне протистояння між громадськістю та міліцією. Найбільшим наслідком цього протистояння стали людські жертви – з переважною більшістю з боку цивільного населення. Протистояння завершилося відходом тодішньої української влади з політичного життя і повною відмовою постмайданної влади від прагнення зробити Україну залежною від Москви. Соціальна мета Майдану була досягнута. Однак перемога означала дезінтеграцію держави через майже миттєву анексію Криму Російською Федерацією та інспіровану Росією війну на Донбасі.

Реж.: Тетяна Ковтунович

Монтаж: Ярослав Коробка
Свідчення зібрали: Тетяна Ковтунович, Тетяна Привалко
Опрацювання полської версії: ТОВ Stoa
Текст: Мацєй Ковальчик
Співпраця: Тетяна Ковтунович, Андрій Тиш,
Тривалість: 45 хв

У фільмі використано матеріали Архіву Усної історії Українського інституту національної пам’яті.

Про зустріч з Тетяною Ковтунович

Зустріч у Любліні є головною подією візиту Тетяни Ковтунович до Польщі, що збігається з 10-ми роковинами подій, які відбулися після київського Майдану. Це буде можливість обговорити історію, сучасним наслідком якої є повномасштабний наступ на Україну, що розпочався у 2022 році. Ми спільно поговоримо про майбутнє не лише української держави, а й усієї Європи, особливо тієї її частини, яка є вразливою до територіальної агресії.

Під час зустрічі ми поговоримо про причини та наслідки історичних подій, а також про участь європейської спільноти у процесі визволення України, з особливим акцентом на участь Польщі. Ми спробуємо разом виробити концепцію нейтралізації негативних проявів війни, що відбувається в безпосередній близькості до неї. Важливо пам’ятати

про нашу спільну історію, контекст якої зараз стає все більш зрозумілим. Існує потреба у формуванні майбутнього, а це можна зробити лише на основі спільного історичного досвіду, як позитивного, так і негативного.

Окрім Тетяни Ковтунович у зустрічі візьмуть участь д-р Маріуш Зайончковський, професор Гжегож Мотика та отець Стефан Батрух.

Біографії

 Тетяна Ковтунович – історикиня, кураторка проектів усної історії в Українському інституті національної пам’яті, координаторка проекту «Майдан: усна історія».

Д-р Маріуш Зайончковський –  археолог, історик і політолог, співробітник Відділу досліджень історії і пам’яті Східної Європи Польської академії наук.

Проф. Ґжеґож Мотика  – польський ітсорик, спеціалізується зокрема на польсько-українських відносинах, професор суспільних наук, з 2023 року член Колегії Інституту національної пам’яті.

О. Стефан Батрух – голова Фундації духовної культури пограниччя і парох греко-католицької парафії у Любліні.

Практична інформація:

Коли: 14 березня 2024, год. 17.30
Де: Майстерня Культури в Любліні, вул. Ґродзка 5а, глядацький зал,  II поверх

Вхід вліьний.

Доступність
навушники з шумопоглинанням, зона відключення звуку.
Фільм мовою оригіналу з польськими субтитрами.
Зустріч перекладена на PL/UA
Прочитати інформацію про доступність: https://warsztatykultury.pl/pl/dostepnosc
Як ми можемо адаптувати захід, щоб зробити його більш доступним і дружнім для вас? Заповніть форму

Перевірте, як дістатися до приміщення та архітектурні бар’єри

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka prywatności.
I Accept

 

 

 

[/fusion_toggle][/fusion_accordion]

Data

14 marca 2024
Zakończone!

Czas

17:30 - 20:00

Więcej informacji

dostępność

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a - sala widowiskowa, II piętro
Kategoria
Go to Top