window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Na elewacji bloku mieszkalnego znajduje się serce z napisem: Janusz i Grażyna. Pod oknem leży gruz o śmieci.

Głosy Lublina | wystawa fotografii Zmicera Waynowskiego / «Галасы Люблiна»

Opis

Miasta mówią. I każde z nich mówi we własnym języku. W większości przypadków języki miast są zmieszane, ale wciąż są unikalne. Ta mieszanka bowiem jest połączeniem właściwych cech miasta: jego architektury, światła, kultury, rozwoju gospodarczego i innych czynników. Sam proces mieszania jest ekspresyjnym, wielofunkcyjnym zjawiskiem, które tworzy komunikację dźwiękową i gestową.

Języki miast przekazują, gromadzą i zachowują wiedzę. To są języki nominatywne i emotywne, referencyjne i estetyczne. Po pozbawieniu się systemu znaków wiele z nich rozwinęły treść znaczeniową w takim stopniu, że uzyskały nowe wyjątkowe brzmienie.

Wędrując po Lublinie i wsłuchując się w ten charakterystyczny dźwięk, próbuję go odczytać, szukając w nim struktury i składni. W tej serii przedstawiam historie, które usłyszałem, czyjeś rozważania, parafrazy, wypowiedzi, wiersze i wiele innych opowiadań w niezliczonych językach.

Zmicer Waynowski

Członek Białoruskiego Związku Fotografów
Przez rok mieszkał w Lublinie

Kuratorka projektu: Alena Pratasiewicz

Informacje Praktyczne

Kiedy: 1-31.07.2022, 10.00-17.00
Gdzie: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 7 – parter

 

«Галасы Люблiна»

Гарады размаўляюць. І гавораць яны на ўласных мовах, уласцівых толькі ім адным. У большасці гарадоў гэтыя мовы змяшаныя, але заўсёды адметныя. Бо змяшанасць утвараецца сукупнасцю прыкмет горада – яго архітэктуры, святла, культуры, эканамічнага развіцця і г.д. Сам працэс змешвання – гэта экспрэсіўная шматфункцыянальная з’ява, што нараджае гукавую і жэстыкуляцыйную камунікацыю.

Праз мовы гарадоў перадаюцца, назапашваюцца і захоўваюцца веды. Іх мовы – намінатыўныя і эматыўныя, рэферэнтныя і эстэтычныя. Многія з іх, пазбавіўшыся знакавай сістэмы, атрымалі такі паняткоўны змест, што займелі новае тыпавое гучанне.

Пятляючы па Люблiне і прыслухоўваючыся да гэтага тыпавога гучання, я намагаюся прачытаць яго, адшукаць у ім структуру і сінтаксіс. Гэтая серыя – пачутыя мной гісторыі, чыесьці развагі, парафразы, сцвярджэнні, вершы і многае іншае з расказанага незлічоным мноствам моваў.

Зміцер Вайноўскі

Член Беларускага аб’яднання фатографаў

Пражыў год у Любліне

Куратар, Алена Пратасевіч

 

 

Data

29 lipca 2022
Zakończone!

Czas

10:00 - 17:00

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, Grodzka 7
Go to Top