window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Alejka pośród zieleni, na której siedzą i odlatują ptaki.

KOBIETY | „Nam woda łęgi zabrała” – śpiewy z Polesia Lubelskiego

Bohaterkami spotkania są dwie charyzmatyczne kobiety: Katarzyna Halina Weremczuk i Karolina Demianiuk. Znane zarówno jako członkinie zespołu „Jutrzenka” (działającego w Dołhobrodach od 1987 roku), jak i solistki.

Życie każdej z nich, twórczość i dorobek wokalny to także fragment dużej i skomplikowanej historii tej części Polski. Pogranicze językowe, religijne i kulturowe, a na tym tle podziały administracyjne, które zazwyczaj nijak się mają do poczucia przynależności i tożsamości samych mieszkańców. To wszystko wpływa również na swobodę twórczości, losy poszczególnych rodzin, przekaz tradycji.

Kiedy: 28 lipca, godz.19.00

Gdzie:
Facebook Jarmarku Jagiellońskiego

 

Autorzy i źródła zdjęć (w kolejności pokazywania się na ekranie):

Z archiwum Poleskiego Parku Narodowego
Ze zbiorów Domu Kultury w Hannie, dzięki uprzejmości Anny Kaźmiruk
Ze zbiorów Domu Kultury w Hannie, dzięki uprzejmości Anny Kaźmiruk
Fot. M. Cieszewski, archiwum festiwalu Wszystkie Mazurki Świata
Ze zbiorów Domu Kultury w Hannie, dzięki uprzejmości Anny Kaźmiruk
Fot. K. Borysiak, strona internetowa Polskiego Radia – audycja poświęcona K. Demianiuk https://polskieradio24.pl/8/478/Artykul/2641265,Chachlacka-gwara-khoomei-i-rytual-Zar
Z archiwum gminy Dobre.
Nagrania audio – źródła (w kolejności prezentowania):
Ze zbiorów Polskiego Radia – płyta z serii „Muzyka Źródeł” (vol. 13)
Ze zbiorów Polskiego Radia – płyta z serii „Muzyka Źródeł” (vol. 13)
Ze zbiorów Polskiego Radia – płyta z serii „Muzyka Źródeł” (vol. 13)
Nagranie terenowe Ewy Grochowskiej
Ze zbiorów Domu Kultury w Hannie, dzięki uprzejmości Anny Kaźmiruk
Nagranie z filmu „Ziemia”, reż. Zuzanna Solakiewicz, dzięki uprzejmości autorki

Muzyka do posłuchania na YT – nagrania video Jagny Knittel / projekt „Śladami odchodzących pieśni”:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka prywatności.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka prywatności.
I Accept

 

*

Wiejskie kobiety: śpiewaczki, tkaczki, hafciarki, kucharki, przewodniczki obrzędów.

Matki, gospodynie, znachorki, położne. A także instrumentalistki, organistki, wykonawczynie przedmiotów użytkowych i ozdobnych. Inicjatorki wielkich zmian obyczajowych i społecznych w swoim środowisku, spełniające posługi wokół życia i śmierci osób bliskich i obcych. Biografię każdej z nich naznacza nie tylko to, na co kobiety przez wiele setek lat musiały się godzić z racji płci, pozycji społecznej, wychowania i szczegółowych zasad określających reguły życia w tradycyjnej społeczności. Patrzę na nie przez pryzmat ich niezwykłych umiejętności i talentów oraz wewnętrznej siły, która pozwala im realizować się w jednej z najsilniejszych i najbardziej unikalnych potrzeb człowieka – twórczości.

Zapraszam!

Ewa Grochowska

 

Wydarzenie realizowane w ramach Jarmarku Jagiellońskiego 2021 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Data

28 lipca 2021
Zakończone!

Czas

19:00
Go to Top