window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Grafika przedstawia logo programu Wolontariusz Kultury

Komunikacja – warsztat dla koordynatorów wolontariatu

„Komunikacja – warsztat dla koordynatorów wolontariatu”

Umiejętność sprawnego i efektywnego komunikowania się to jedna z istotniejszych kompetencji umożliwiających wchodzenie w harmonijne i owocne interakcje z innymi ludźmi. Jest ona pożądana zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rozwijanie tej cechy ma szczególne znaczenie dla koordynatorów wolontariatu. Z jednej strony umożliwia stworzenie autentycznej społeczności osób związanych wspólnotą wartości, z drugiej zaś ma strategiczne znaczenie w zarządzaniu zespołem wolontariuszy i budowaniu ram efektywnej współpracy.

Podczas dwudniowego warsztatu przyjrzymy się m.in. funkcjom, barierom i rodzajom komunikacji interpersonalnej. Poznamy swój styl komunikowania się. Przeanalizujemy kluczowe momenty i wyzwania komunikacyjne w cyklu współpracy z wolontariuszem. Będziemy poznawać i ćwiczyć komunikację empatyczną i asertywną. Pochylimy się nad sytuacjami, które są wyzwaniami komunikacyjnymi w pracy koordynatora wolontariatu. Będziemy też odkrywać, jakie narzędzia możemy wprowadzać, żeby jak najskuteczniej odpowiadać na komunikacyjne wyzwania, pojawiające się w naszych instytucjach i organizacjach.

Prowadzenie: Dominika Witkowska

Kiedy: 27-28 listopada 2021 r. (sobota i niedziela), godz. 10.00–14.00

Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa, II piętro

Koszt: Udział bezpłatny. Zapisy przez formularz on-line do 15 listopada 2021 r. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana mailowo do uczestników 17 listopada 2021 r.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, ale zapewniają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Dominika Witkowska – psychoterapeutka prowadząca terapię indywidualną, par oraz grupowe warsztaty rozwojowe. Doświadczona koordynatorka wolontariatu, aktualnie szkoląca i wspierająca wdrażanie wolontariatu w całej Polsce, przede wszystkim w instytucjach kultury i pomocy społecznej. W latach 2018-2021 w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” prowadzonego przez Zespół Rozwoju Wolontariatu w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wspierała rozwój wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego w ramach struktur miejskich oraz współpracy międzysektorowej; szkoliła w ramach Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy” oraz „Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy”. Autorka i koordynatorka wielu projektów wolontariackich i e-wolontariackich, konsultantka merytoryczna programu rozwoju wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz licznych innowacji społecznych. Współpracowała m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Pomorską Fundacją Filmową, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.

Data

27 - 28 listopad 2021
Zakończone!

Czas

10:00 - 14:00

Więcej informacji

ZAPISY

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a - sala widowiskowa, II piętro
Go to Top