window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Zielone zdjęcia pnia drzewa.

Ludomir Franczak & Agata Siniarska ǀ HABITAT

Opis

Ludomir Franczak & Agata Siniarska w artystycznym dialogu na temat budowania nowych opowieści. Nowe opowieści są takimi narracjami, które starają się rozbroić antropocentryczny język, jakim posługujemy się zawłaszczając świat wokół nas, które tworzą inny rodzaj komunikacji oraz WSPÓŁOBECNOŚCI w środowisku ludzi i nieludzi. To opowieści wiążące międzygatunkową zależność współżycia, współszczęścia i współumierania.

Agata Siniarska pracuje w dziedzinie poszerzonej choreografii. Swoją praktykę umieszcza pomiędzy tym, jak myślimy o świecie i jak się w nim poruszamy. Jest to miejsce, w którym krzyżuje się somatyka i polityka – miejsce, w którym percepcja ciała spotyka się z zaangażowaniem społecznym – między krajobrazami somatycznymi i środowiskowymi, między ciałem ludzkim i nieludzkim.

Ludomir Franczak jest artystą wizualnym, tworzy prace dźwiękowe, teatralne, książkowe  i słuchowiska. W jego pracach dźwięk i przestrzeń, historia i pamięć, osobiste i zbiorowe opowieści przynależą do jednego porządku, kierującego się zasadą współzależności. Artysta bada obrazy, przedmioty, dźwięki i narracje, określające życie w różnych jego wymiarach umiejscawiając je w krajobrazie, którego człowiek jest jednym z wielu składowych.

Zapraszamy na prezentację pracy dźwiękowej Ludomira Franczaka oraz performans Agaty Siniarskiej pod wspólnym tytułem Habitat.

Głosy: Irena Jun, Ada Bułtowicz, Nina Bułtowicz
Performans z udziałem Agaty Siniarskiej i Karoliny Kraczkowskiej
Oprawa dźwiękowa projektu: Marcin Dymiter
Kuratorka: Magda Linkowska

Informacje praktyczne

Kiedy: dwa pokazy – 21 października oraz 22 października 2021, godz. 16.00-18.00
Gdzie: Plac Litewski w Lublinie
Wstęp Wolny

**
Wydarzenie w ramach projektu BIOPOLIS – działania z przestrzenią

„BIOPOLIS – działania z przestrzenią” to projekt o założeniach ekologicznych, łączący zagadnienia związane ze sztuką współczesną, architekturą krajobrazu i miejską audiosferą. W jego ramach proponujemy działania aktywistyczne, zaangażowane, tworzone w oparciu o głęboką świadomość współczesnych zagrożeń ekologicznych oraz wynikających z nich problemów społecznych. Będziemy wsłuchiwać się w głos miejskiej wspólnoty: mieszkańców Lublina, ekspertów, naukowców i artystów, ale też podmiotów nie-ludzkich, by tworzyć wspólne opowieści i wizje Lublina jako miasta szczęśliwego.

Naszym celem jest interdyscyplinarny i wielostronny dialog na temat miasta w dobie kryzysu ekologicznego. Dialog łączący sztukę, aktywizm i naukę, w którym teoria stanowi punkt wyjścia do działania. W którym różne formy patrzenia na miasto, jego rozumienia i opisywania staną się pretekstem do wymiany myśli. W którym namysł nad koegzystencją świata ludzkiego i świata przyrody zainspiruje nas do działań praktycznych. I wreszcie, w którym wspólnie zastanowimy się czego oczekujemy od miasta oraz czego miasto oczekuje od nas.

Data

22 października 2021
Zakończone!

Czas

16:00 - 18:00

Lokalizacja

plac Litewski
Plac Litewski, Lublin
Kategoria
Go to Top