window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Czarno-biała grafika z ulicą i budynkami stylizowana na dawną.

Spacer „Lublin Edwarda Hartwiga jako kopalnia tematów fotograficznych” | Пішохідна екскурсія „Люблін Едварда Гартвіга як копальня фотографічних сюжетів”

ZAPISY/ РЕЄСТРИ

Opis wydarzenia

Lublin, Stare Miasto, dzielnica żydowska, to była kopalnia fotografii […]. Podzamcze, mówiąc językiem człowieka wrażliwego, było genialne do malowania, do fotografowania, […] ten strój, te ubiory; zarośnięte i brodate twarze, bardzo ubogie chałupy na Podzamczu. Właściwie wszystko zaczynało się od Bramy Grodzkiej. Mieszkali tam szewcy, krawcy; mieli jakiś kąt do spania, dosłownie kąt, a właściwie pracowali na wolnym powietrzu. […] Jednocześnie była piękna architektura, był ciekawy sztafaż, ruch na ulicach, handel w sklepikach i na ulicach. Sprzedawano makagigi zrobione z maku, jabłka marynowane, które wystawiane były w dużych beczkach, kapustę kiszoną i różne specjalności, które tylko u Żydów można było kupić, oczywiście śledzie itp. Wszystko to było wystawione przed wejściem do domu, na ulicy.
Edward Hartwig, Tematy fotograficzne, źródło teatrnn.pl

Informacje praktyczne

Kiedy: 22 czerwca 2024 r., godz. 11.00–14.00
Start: Warsztat Fotograficzny Warsztatów Kultury, ul. Kowalska 3 / Zaułek Hartwigów
Zapisy: udział w spacerze jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy przez formularz online.

Dostępność

język ukraiński.
Informacje o dostępności Warsztatów Kultury i kontakt: https://warsztatykultury.pl/dostepnosc/

Program

 1 czerwca 2024 Odbitki stykowe – fotografia z duchem
 6,7,13,14,20,21 czerwca 2024
 | Atelier Fotograficzne sprzed 100 lat – zwiedzanie
 8 czerwca 2024Talbotypia – papier solny
 15 czerwca 2024 Ambrotypia
 22 czerwca 2024 | Spacer „Lublin Edwarda Hartwiga jako kopalnia tematów fotograficznych”

 

Пішохідна екскурсія „Люблін Едварда Гартвіга як копальня фотографічних сюжетів” 

Люблін, Старе місто, єврейська дільниця, були скарбницею фотографій […]. Підзамче, кажучи мовою чутливої людини, було геніальним для живопису, для фотографії, […] це вбрання, цей одяг; зарослі і бородаті обличчя, дуже бідні хатинки на Підзамчі. Власне, все починалося від Гродської брами. Там жили шевці, кравці, вони мали куток, де спати, буквально куток, а працювали фактично на вулиці. […] Водночас там була гарна архітектура, цікавий стаффаж, рух на вулицях, торгівля в крамницях і на вулицях. Продавали макітри з маку, квашені яблука, які виставляли у великих бочках, квашену капусту і різні делікатеси, які можна було купити тільки у євреїв, звісно, оселедець тощо. Все це було виставлено перед входом до будинку, на вулиці.
Едвард Гартвіг, фото сюжети, джерело teatrnn.pl

Практична інформація

Коли: 25.05.2024, 11:00 – 14:00

Початок: Фотомайстерня Культурних Майстерень, вул. Ковальська, 3 / Алея Гартвігів
Реєстрація: участь у прогулянці безкоштовна. Кількість місць обмежена. Реєструйтеся через онлайн-форму.

Програма

1 червня 2024 | Контактні відбитки – фотографія з духом
6, 7, 13, 14, 20, 21 червня 2024 | Фотостудія столітньої давнини – екскурсія
8 червня 2024 | Талботипія – соляний папір
15 червня 2024 | Амбротипія
22 червня 2024 | Прогулянка «Люблін Едварда Хартвіга як скарбниця фотографічних тем»

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

22 czerwca 2024

Czas

11:00 - 14:00

Więcej informacji

ZAPISY / РЕЄСТРИ

Lokalizacja

Warsztat Fotograficzny, ul. Kowalska 3 / Zaułek Hartwigów

Organizator

Warsztaty Kultury w Lublinie
ZAPISY / РЕЄСТРИ
Go to Top