window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Zdjęcie do gry nogami. W drewnianej ramce znajduje się fotografia rodziców z dziećmi.

Świat do góry nogami | budujemy aparat fotograficzny / Світ догори ногами | будуємо фотоапарт

ZAPISY

Opis wydarzenia

Warsztaty są wprowadzeniem do magicznego świata fotografii analogowej. Sięgniemy do początków fotografii, żeby dowiedzieć się, jak podróżuje światło oraz czym jest perspektywa. Sprawdzimy, na czym polega światłoczułość oraz jak wywołać i utrwalić obraz, który chcemy zachować w pamięci. Uczestnicy samodzielnie stworzą pierwowzór aparatu fotograficznego, czyli kamerę otworkową. Będą również eksperymentować z papierem fotograficznym, wykorzystując utrwalacz i wyzwalacz.

Podczas warsztatu dostępny będzie tłumacz.

Informacje praktyczne:

Kiedy: 25 czerwca 2022, godz. 12.30-14.30
Gdzie: start –Warsztat Fotograficzny w Zaułku Hartwigów, koniec- Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, sala 204 – II piętro
Zapisy: warsztat dla dzieci 5-12 lat wraz z pełnoletnim opiekunem, zapisy poprzez formularz dostępny na stronie www.warsztatykultury.pl, udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań Świętego Mikołaja

REGULAMIN

Світ догори ногами | будуємо фотоапарт

Майстер клас введе нас у магічний світ аналогової фотографії. Повернемось до початку фотографії, щоб дізнатись як подорожує світло і чим є перспектива. Перевіримо на чому полягає світлочутливість і як проявити і закріпити картину, котру хочемо зберегти у пам’яті. Учасники самостійно створять перший фотоапарат, тобто фотокамеру отвірну. Будуть також експериментувати з фотопапером використовуючи проявитель і закріпитель.

Під час майстер класу буде присутнім перекладач.

Практичні інформації:
Kоли: 25 червня 2022, год. 12.30-14.30
Дe: старт – Майстерня Фотографічна у Провулку Гартвігів, кінець – Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзка 7, зал 204 – ІІІ поверх.
Записи: майстер клас для дітей 5-12 років з повнолітнім опікуном, записи онлайн на сторінці www.warsztatykultury.pl, безкоштовно, кількість місць обмежена.

СТАТУТ

 

Проект співфінансовано Фундацією Святого Миколая у рамах програми Пристань Святого Миколая

Na czerwonym tle napis: Fundacja Świętego Mikołaja

Data

25 czerwca 2022
Zakończone!

Czas

12:30

Więcej informacji

Zapisy
Kategoria
Go to Top