window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Wnętrze Cafe Próba, która obecnie służy za świetlicę dla dzieci z Ukrainy. Na różowych dywanach czerwone pufy do siedzenia. W tle dwa regały z książkami dla dzieci w języku ukraińskim.

Świetlica dla osób z Ukrainy | Світлиця – місце зустрічі Świetlica nieczynna / Загальна кімната закрита

O świetlicy

Od 1 marca prowadzimy świetlicę dla dzieci z Ukrainy i miejsce odpoczynku dla ich rodziców (lubelskie Stare Miasto, ul. Grodzka 5a). Na miejscu animatorzy opiekują się dziećmi w wieku od 5 lat: można pograć w gry planszowe, pobawić się zabawkami, poukładać klocki, obejrzeć bajki, a na patio pograć w piłkę. Rodzice w tym czasie mogą odpocząć, napić się kawy lub herbaty. W świetlicy są również komputery podłączone do internetu oraz darmowe Wi-Fi.

Dla dorosłych przygotowaliśmy specjalne foldery z informacjami po ukraińsku, aby mogli wygodnie, z jednego źródła, czerpać sprawdzone informacje na temat dostępnej w Lublinie pomocy prawnej i lekarskiej. Z folderu dowiedzą się także gdzie szukać pracy, mieszkania oraz które restauracje oferują tanie posiłki dla uchodźców.

Po pierwszym zapoznaniu się z potrzebami naszych gości, wprowadziliśmy też codziennie zorganizowane zajęcia dla dzieci: animacje muzyczne, warsztaty plastyczne, dogoterapię, a nawet seanse kinowe bajek w języku ukraińskim.

Informacje Praktyczne

Kiedy: Świetlica będzie czynna w godz. 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku.
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a – sala widowiskowa, II piętro 
Wstęp wolny

*****

ід 1 березня ведемо світлицю для дітей з України і місце відпочинку для їхніх батьків (люблінське Старе Місто, вул. Гродська 5а). На місці аніматори піклуються про дітей у віці від 5ти років: можна пограти у  настільні ігри, погратись забавками, поскладати кубики, переглянути мультфільми, пограти у футбол на подвір’ї. Батьки у цей час можуть вівдпочити, випити горячого чаю або кави. У світлиці є також комп’ютери під’єднані до інтернету і доступ до WiFi

Для дорослих маємо спеціальні інформаційні брошури українською мовою, щоб можна було зручно та швидко віднайти необхідні інформації на тему доступної у Любліні юридичної, медичної допомоги. З брошури дізнаються також де шукати праці, житла, а також ресторанів, котрі пропонують безкоштовну їжу для біженців.

Після першого запізнання з потребами наших гостей ми ввели також щоденні зорганізовані заняття для дітетей, музичні анімації, пластичні майстер класи, доготерапія, а навіть кіно сеанси з казками українською мовою.

Коли: від понеділка до п’ятниці, години: 10.00 – 16.00

Де: Варштати Культури, вул. Гродська 5а

Вхід вільний

 

****

Since March 1, we’ve been running a day care centre for Ukrainian children and a relaxation zone for their parents (Lublin’s Old Town, Grodzka 5a). Sociocultural animators take care of children aged 5+: you can play board games, play with toys and building blocks, watch animated films, and play ball in the courtyard. In the meantime, their parents can rest, drink tea or coffee. Free Wi-Fi and computers with Internet access are also available.

Additionally, we have prepared booklets with essential information in Ukrainian to help people in obtaining reliable information regarding legal and medical assicatance in Lublin from a single source. They’ll also learn where to look for work, where to stay, and which restaurants offer low-cost meals to refugees.

Once we familiarised ourselves with the needs of our guests, we also introduced daily organised activities for children: musical animations, artistic workshops, dog therapy, and screenings of Ukrainian animated films. 

When: Monday – Friday, between 10.00-16.00 
Where: Workshops of Culture, Grodzka 5a
Free admission

Data

15 kwietnia 2022
Zakończone!

Czas

10:00 - 16:00

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
Kategoria
Go to Top