window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Obrazek z krzesłem, na którym leży umundurowanie.

Szukając słów | Wystawa Anastasii Mikhno i Ireny Mykoliv- wernisaż / У пошуках слів | Виставка Анастасії Міхно і Ірини Миколів

Opis wydarzenia

Szukając słów to wspólna wystawa dwóch ukraińskich artystek Anastasii Mikhno i Ireny Mykoliv. Pierwsza z nich zaprezentuje powstały po inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014 r. cykl fotografii Kvity, druga pokaże swoją najnowszą pracę MAK 450 inspirowaną współpracą z medyczką wojenną i psycholożką opiekującą się między innymi osobami cierpiącymi na zespół stresu pourazowego. Oba projekty dotyczą komunikacji międzyludzkiej w kontekście wojny i traumy.

W 2014 roku, w odpowiedzi na zbroją agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ukraińska artystka wizualna Anastasiia Mikhno wykonała serię fotografii oddających jej gorące pragnienie pokoju. Zdjęcia prezentują popiersia kobiet, mężczyzn i dzieci, których usta wypełnione są kwiatami. Czy Kvity to wyraz naiwności artystki? Czyżby wierzyła, że wroga można  przekonać do odwrotu pięknymi słowami? Zanim odpowiemy, spróbujmy postawić  to pytanie inaczej, w jaki sposób, jeśli nie przez słowa, język, komunikację realizować najważniejsze i najbardziej skompromitowane hasło naszej współczesności zawarte w krótkim „nigdy więcej”?

W 2022 r. Irena Mykoliv obroniła dyplom na wydziale artystycznym UMCS w Lublinie pracą, którą pozostając projektem artystycznym była równocześnie w pełni użytkowym zleceniem realizowanym we współpracy z medyczką wojenną i psycholożką w Ukrainie.  Polegała na wykonaniu serii kart graficznych służących do terapii osób cierpiących na zespół stresu pourazowego. Obrazy za pomocą skojarzeń pomagały pacjentom opowiedzieć, opisać ich własne przeżycia. Odblokowując język dawały szansę na wypowiedzenie tego, czego nie mieści głowa. Doświadczenie, które wyniosła z pracy dyplomowej artystka rozwija w kolejnym projekcie dotyczącym języka i wojny.

Zapraszamy na pokaz projektów na wspólnej wystawie artystek.

Informacje praktyczne

Kiedy:
27 października 2022 r. (czwartek), godz. 18.00 – wernisaż
27 października 2022 r. – 30 listopada 2022 r. w godz. 10.00-17.00 (od poniedziałku do piątku) – ekspozycja
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, korytarz
Wstęp wolny

 


 

Опис події

«У пошуках слів» — спільна виставка двох українських художниць Анастасії Міхно та Ірини Миколів. Перша з них представить серію фотографій Квіти, створених після вторгнення Російської Федерації в Україну в 2014 році, друга покаже свою останню роботу, MAK 450, натхненну співпрацею з військовим медиком і психологом, яка опікується людьми, що страждають на посттравматичний стресовий розлад. Обидва проекти стосуються міжособистісного спілкування в контексті війни та травми.

У 2014 році у відповідь на збройну агресію Російської Федерації проти України українська художниця Анастасія Міхно зробила серію фотографій, які відображають прагнення до миру. На фотографіях зображені бюсти жінок, чоловіків і дітей, роти яких наповнені квітами. Чи Квіти  – це вираження наївності митця? Чи вірила вона, що ворога можна переконати відступити красивими словами? Спробуймо по-іншому поставити це питання, як, як не словами, мовою, комунікацією, реалізувати найважливіше і компромісне гасло нашого сьогодення, що міститься в короткому «ніколи знову»?

У 2022 році Ірина Миколів захистила диплом на факультеті мистецтв Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні з роботою, яка, залишаючись мистецьким проектом, водночас була цілком функціональним замовленням, виконаним у співпраці з військовим медиком і психолог в Україні. Робота полягала у створенні серії графічних карт для лікування людей, які страждають від посттравматичного стресового розладу. За допомогою асоціацій зображення допомагали пацієнтам розповідати та описувати власний досвід. Розблокувавши язик, дали можливість висловити те, що не міститься в голові. Досвід, отриманий у дипломній роботі, художниця розвиває в іншому проекті про мову та війну.

Запрошуємо на показ проектів у спільній виставці художниць.

 

Практична інформація

Коли:
27 жовтня 2022 року (четвер) о 18.00 – вернісаж
27 жовтня 2022 – 30 листопада 2022 від 10.00-17.00 (понеділок – п’ятниця) – виставка
Де: Варштати культури в Любліні, вул. Гродзька 7, коридор
Вхід вільний

Проект Ірини Миколів реалізується в рамках стипендії міського голови Любліна.

Data

27 października 2022
Zakończone!

Czas

18:00

Lokalizacja

galeria w bramie, Warsztaty Kultury
Grodzka 7
Kategoria
Go to Top