window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'G-7BEWBC2VP5');
Na żółtym tle niebieski napis "Yellow & Blue. Wystawa plakatów ukraińskich".

Yellow & Blue | Wystawa prac ukraińskich ilustratorów na Grodzkiej 7

1 kwietnia, w holu siedziby Warsztatów Kultury w Lublinie, rozpocznie się wystawa plakatów autorstwa najlepszych ukraińskich ilustratorów. W ramach solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami będzie można podziwiać prace Klubu Ilustratorów Pictoric. Wystawa pt. Yellow & Blue zabierze widzów w podróż do pięknej Ukrainy – miejsca interesującego i pełnego jaskrawych barw. Musisz to zobaczyć!

Opis wydarzenia

Projekt Yellow & Blue wystartował w 2016 roku. Poprzez graficzny język plakatów artyści przedstawiają tradycje, miejsca i zwyczaje, które nie są łatwe do znalezienia w przewodnikach. Tereny mieszkalne, przepełnione plaże, transport publiczny, tradycyjne instrumenty muzyczne, Karpaty, lokalne fast foody i biesiady, zwyczaje świąteczne czy architektura. Projekt stara się pokazać inne spojrzenie na wydarzenia historyczne, zjawiska społeczne i kulturowe, które są dobrze znane mieszkańcom, ale często nieznane obcokrajowcom. W ten sposób artyści przedstawiają nowoczesny obraz Ukrainy, która obecnie, we wszystkich tych aspektach, unicestwiana jest przez Rosjan. W obliczu napaści Rosji plakaty nabierają zatem wyjątkowego wymiaru – pokazują taką Ukrainę,  jaką artyści widzą i chcą widzieć. Pokazują taką Ukrainę, jaką jest ona normalnie. Twórcy podkreślają, że Ukraina nigdy nie zapomni i nie wybaczy Rosji, ale z wiarą w kraj i ludzi odbuduje wszystko to, co jest niszczone, a co dziś możemy oglądać już tylko na plakatach dzięki ich wyjątkowej perspektywie.

Klub Ilustratorów Pictoric to społeczność ukraińskich ilustratorów, artystów i grafików, z których każdy wyróżnia się unikalnym stylem, wpisującym się w najnowsze trendy w grafice. Klub realizuje międzynarodowe projekty z udziałem utalentowanych artystów z różnych krajów i promuje wysokiej jakości sztukę nowoczesną w Ukrainie i za granicą. Prace artystów kilkukrotnie były prezentowane podczas festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia w Lublinie. Teraz jednak będzie możliwe zobaczenie o wiele większej liczby plakatów z projektu Yellow & Blue niż kiedykolwiek wcześniej w naszym mieście.

Wśród plakatów, które od kwietnia będziemy mogli podziwiać w holu Warsztatów Kultury, są m.in. Współczesny Kijów, Osiedla, Metro, Ukraińskie nalewki, Krym. Najdłuższa trasa trolejbusowa, Rękodzieła, Barszcz, Turystyczny Lwów, Zamki wołyńskie, Modernizm radziecki, Współczesna muzyka ukraińska, Bandura czy Pszczelarstwo.

Wystawa plakatów ukraińskich ilustratorów to ukłon w stronę kultury ukraińskiej, z którą bardzo solidaryzujemy się w tym trudnym czasie. Ukraińscy artyści walczą teraz nie tylko tworząc symboliczne dzieła, ale też walcząc zbrojnie.
Wystawa powstała przy współpracy z Agencją Reklamową „Maik”.

Informacje praktyczne

Kiedy: od 1 kwietnia 2022,  pon. – pt. godz. 10.00-17.00
Gdzie:
Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, korytarz na parterze

 Wstęp wolny

 

Yellow&Blue/Виставка праць українських ілюстраторів на Гродській 7

1 кватня у холлі головного будинку Варштатів Культури у Любліні розпочнеться виставка плакатів авторства найкращих українських ілюстраторів. У рамах солідарності з нашими східніми сусідами можна буде подивляти праці Клубу  Ілюстраторів Pictoric.  Виставка під назвою Yellow&Blue забере нас у подорож чудовою Україною – місця цікавого і повного яскравих барв. Це треба побачити!

Опис події

Проект Yellow & Blue стартував у 2016 році. Завдяки графічній мові плакатів митці показують традиції, місця та звичаї, котрих не віднайдемо у звичайних путівниках. Заселені території, переповнені пляжі, міський транспорт, традиційні музичні інструменти, Карпати, місцеві фаст фуди і застілля, святочні звичаї чи архітектура. Проект намагається показати інший погляд на історичні події, суспільні і культурні явища, котрі є добре знані місцевим жителям але часто зовсім не знані за кордоном.  У цей спосіб митці показують сучасний образ України, котра зараз у цих всіх аспектах є нищена росіянами.  У світлі нападу Росії плакати набирають виняткового значення – показують Україну такою, якою митці знають і хочуть надалі бачити. Показують таку Україну, якою вона є нормально.  Творці підкреслюють, що Україна ніколи не забуде і не вибачить Росії, але вірять у державу і людей, котрі усе відбудують, все, що є нищене і що зараз ми можемо бачити лише на плакатах завдяки їх винятковій перспективі.

Клуб Ілюстраторів Pictoric – це гроно українських ілюстраторів, художників і графіків, з котрих кожен відрізняється унікальним стилем, вписуючись у найновіші світові стилі у графіці. Клуб реалізує міжнародні проекти за участю талановитих митців з різних держав світу, пропагує високої якості сучасне мистецтво в Україні і за кордоном. Праці творців було презентовано неодноразово  під час фестивалю Схід культури – Інші Звучання у Любліні. Зараз маємо нагоду переглянути значно більшу кількість творів з проекту Yellow & Blue ніж коли небудь раніше це було можливим.

Виставка плакатів українських ілюстраторів це уклін в бік української культури, з котрою дуже солідаризуємось у ці важкі хвилини. Українські митці боряться зараз не лише творячи символічні праці, але такоз з реальною зброєю в руках.

Виставка повстала завдяки співпраці з Рекламною Агенцією «Маік».

Практичні інформації

Коли: віл 1 квітня 2022, пон. – птн., год. 10.00 – 17.00

Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродська 7, коридор на партері

Вхід вільний

ДАТА: 05 КВІТНЯ 2022

ЧАС: 10.00 – 17.00

МІСЦЕ: ВАРШТАТИ КУЛЬТУРИ у ЛЮБЛІНІ, ГРОДСЬКА 7

 

 

Partner wystawy:

 

Data

15 kwietnia 2022
Zakończone!

Czas

10:00 - 17:00

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, Grodzka 7
Go to Top