Warsztaty Kultury, wraz z księgarnio-kawiarnią Między Słowami, zapraszają wszystkich amatorów literatury ukraińskiej do zakupu książek wydanych w ramach serii Wschodni Express. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Opis Wydarzenia

„Szczęśliwi nadzy ludzie”, „Sonia”, „Wasi, nasi oraz inni” czy „Wieczorne słońce” to tylko niektóre tytuły dostępne w księgarni. Dzięki dostępnej literaturze czytelnicy będą mogli poznać historię Ukrainy, jej kulturę oraz zagłębić się w absurd wojennej rzeczywistości, w której przyszło im żyć. W zbiorze esejów autobiograficznych pt. „Punkt zerowy” autorstwa Artema Czecha przeczytamy o wojnie, w której nie ma patosu i bohaterstwa, są natomiast wnikliwe, wyważone i bezpretensjonalne opisy wojennej codzienności.

Dodatkowo, dla pierwszych dwóch osób, które kupią co najmniej 10 książek, przewidziana jest wyjątkowa nagroda – książka z autografem! „Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek” oraz „Twoje Spojrzenie, Cio-Cio-San” to dzieła własnoręcznie podpisane przez autorów– Andrija Lubkę oraz Katarynę Babkin, które czekają na nowych właścicieli. Warsztaty Kultury gorąco zachęcają wszystkich zainteresowanych do włączenia się w akcję. Dochód ze sprzedaży w całości zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej i Fundacji Homo Faber, które niosą pomoc ofiarom wojny w Ukrainie . Na sprzedaż wystawionych jest 115 książek. Akcja trwa od 7 marca do wyczerpania zapasów.

Pamiętajmy– pomagając innym, pomagamy i sobie.

Informacje praktyczne

Gdzie: Książki można kupić stacjonarnie w księgarni przy ulicy Rybnej 4/5 w Lublinie lub zamówić je przez internet po wcześniejszym skontaktowaniu się z księgarnią poprzez e-mail: kontakt@miedzy-slowami.com.pl lub bezpośrednio przez Messenger.

Książki dostępne w ramach akcji:

K. Babkina, Szczęśliwi nadzy ludzie

K. Babkina, Sonia

K. Babkina Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek

O. Bojczenko, Wasi, nasi oraz inni

O. Bojczenko 50 % racji

O. Bojczenko, O. Drul, J. Andruchowycz, Worochtarium

A. Lubka, Twoje spojrzenie, Cio-Cio-San

A. Lubka, Pokój do smutku

O. Sencow, Żywoty

W. Słapczuk, Wieczorne słońce

W. Słapczuk, Ten sam kurz drogi

H. Kruk, Wakacje nad Letą

A. Czech, Punkt zerowy

A. Czech, Dzielnica D

N. Śniadanko, Frau Muller nie zamierza płacić więcej

M. Liwin, Riki i drogi

M. Riabczuk, Poprzednie życie

A. Bondar, Nogami do przodu

Dostępność poszczególnych tytułów może się zmieniać. Ostateczną informację uzyskacie w księgarnio-kawiarni Między Słowami.

———————————————————————————————————————–

Виняткове видання Словобрання. Ти також можеш допомогти Україні!

Хочу купити особисто – веди!

Замовляю мессенджером

Замовляю інтернет поштою

Варштати Культури разом з кав’ярньо – книгарнею Між Словами запрошують усіх любителів української літератури до купівлі книг виданих у рамах серії Східній Експрес. Весь дохід від продажу буде передано для допомоги жертвам війни в Україні

Опис події

«Щасливі голі люди», «Соня», «Мої серед чужих» чи «Вечірнє сонце» – це лише деякі  назви книг доступні у книгарні. Завдяки доступній літературі читачі зможуть дізнатись більше про історію України, її культуру а також заглибитись у абсурди воєнних реаліїв, у котрих прийшлось їм жити. У збірці біографічних ессе під назвою « Точка нуль» авторства  артема Чеха прочитаємо про війну, де немає пафосу чи геройства, але є вникливі, зважені і прості описи воєнного щодення.

Додатково, для перших двох осіб, котрі куплять щонайменше 10 книг передбачаємо виняткову нагороду – книжка з автографом! «Мій дід танцював краще за всіх» і «Твій погдяд, Чіо – Чіо –сан», – це твори власноручно підписані  авторами – Андрієм Любкою та Катериною Бабкіною, котрі чекають на нових власників. Варштати Культури дуже заохочують усіх зацікавлених підключитись до акції. Дохід від продажу  повністю буде переданий  Польській Гуманітарній Акції і Фундації Гомо Фабер, котрі несуть допомогу жертвам війни в Україні. На продаж було виставлено 115 книг. Акція триватиме від 7 березня до вичерпання запасів.

Пам’ятаймо – допомагаючи іншим, допомагаємо собі.

Практичні інформації

Де: Книги можна набути стаціонарно у книгарні на вулиці Рибній 4/5 у Любліні або замовити за посередництвом інтернету після попереднього контакту з книгарнею шляхом електронної пошти:kontakt@miedzy-slowami.com.pl  або безпосередньо через мессенджер.

Книги доступні у рамах акції:

К. Бабакіні, Щасливі голі люди

К. Бабакіна, Соня

К. Бабакіна, Мій дід танцював краще за всіх

О. Бойченко, Мої серед чужих

О. Бойченко, 50 відсотків рації

О.Бойченко, О. Друль, Ю. Андрухович, Ворохтаріум

А. Любка, Твій погляд, Чіо – Чіо – сан

А. Любка, Кімната для печалі

О. Сенцов, Жизня

В. Слапчук, Вечірнє сонце

В. Слапчук, Та сама курява доріг

Г. Крук, Канікули над Летою

А. Чех Точка нуль

А. Чех, Район «Д»

Н. Сняданко, Фрау Мюллер не налаштована платити більше

М. Лівін, Рікі і шляхи

М. Рябчук, Попереднє життя

А. Бондар, І тим, що в гробах

Доступ до декотрих позицій може змінюватись. Достовірну інформацію можна отримати у Кав’ярньо – книгарні Між словами.