Zespół

              
Dyrektor

Koordynatorka Pracy
Programowo-Organizacyjnej

Dział Administracyjny

Specjalistka ds. Pozyskiwania Funduszy i 
Współpracy z Partnerami

Dział Księgowości

Dział Komunikacji i Marketingu

Dział Organizacyjny

Dział Wydawniczy

Pracownia ds. Kultury i Sztuki Ludycznej

Pracownia ds. Kultury Tradycyjnej

Pracownia Edukacji i Animacji Kultury

Pracownia Kultury Aktualnej