Marcelina Gzyl

Pracownia ds. Kultury i Sztuki Ludycznej

Absolwentka studiów magisterskich historii sztuki i inżynierskich architektury krajobrazu na KUL-u. Z pasją podróżuje w poszukiwaniu kultury i sztuki w przestrzeniach miast. Miłośniczka zwierząt i dzikiej natury, aktywnie zaangażowana w sprawy społeczne i ochronę środowiska.

Kontakt:
m.gzyl@warsztatykultury.pl

Portret Pracownika Warsztatów Kultury na czarnym tle.