Agnieszka Wojciechowska

Kierowniczka Pracowni Kultury Aktualnej
Dyrektor programowa
festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia

Z wykształcenia animatorka i menedżerka kultury (UMCS) oraz specjalistka od PR-u (UW). Produkcją i promocją wydarzeń kulturalnych zawodowo zajmuje się od 2004 roku. Pracę w Warsztatach Kultury zaczynała jako kierowniczka Działu Komunikacji i Marketingu, którą po 7 latach zamieniła na działalność programową i kuratorską. Jest autorką programu edukacyjnego dla kadr kultury – Inkubator Animacji Kultury, pomysłodawczynią projektu „Patterns of Europe | Wzory Europy” – przybliżającego projektantom bogactwo wzornictwa kultury ludowej Lubelszczyzny, inicjatorką lubelskiego klubu filmowego dla dzieci – „Magiczna Latarnia”, współtwórczynią projektu MediaLab Lublin Battle, cyklu pokazów filmowych pn. Miasto movie oraz serii koncertowej Strefa Innych Brzmień. Ponadto, prowadzi zajęcia dla studentów kierunku Animacja Kultury UMCS oraz bywa trenerką w obszarze marketingu kultury i produkcji kulturalnej. Jest entuzjastką i propagatorką koncepcji audience development oraz liderką wielu procesów związanych z programem rozwoju widowni w Lublinie.

Kontakt:
a.wojciechowska@warsztatykultury.pl
innebrzmienia@warsztatykultury.pl

Zdjęcie pracownika Warsztatów Kultury na czarnym tle.