Ewa Orzeszko

Pracownia Kultury Aktualnej

W Warsztatach Kultury koordynuje działania Warsztatu Medialabowego. Absolwentka stosunków międzynarodowych na UMCS i podyplomowych studiów wiedzy o polszczyźnie na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat związana z sektorem pozarządowym, realizatorka wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych i kulturalnych w Polsce i w Portugalii. Koordynowała wdrażanie w Polsce unijnego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” oraz funduszy EOG w obszarze kultury.

Kontakt:
e.orzeszko@warsztatykultury.pl

Ewa Orzeszko