Dzieci siedzą na krzesełkach w rzędach i oglądają projekcję filmową. Niektóre podnoszę ręce.
Na czerwonym tle napis: Fundacja Świętego Mikołaja

Warsztaty Kultury w Lublinie od początku marca prowadzą w swojej siedzibie świetlicę dla dzieci z Ukrainy i miejsce odpoczynku dla ich rodziców. Po dwóch miesiącach intensywnej pracy nie zwalniamy tempa i z pomocą Fundacji Świętego Mikołaja przygotowujemy nowe działania, które mają na celu nieść wsparcie uchodźcom.

O świetlicy

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Warsztaty Kultury w Lublinie przygotowały liczne zajęcia dla najmłodszych. Wśród nich są m.in. warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, krawieckie, dogoterapia czy koncerty. Dodatkowo, w przestrzeni stworzonej z myślą o najmłodszych, można pograć w gry planszowe, pobawić się zabawkami, poukładać klocki czy obejrzeć bajki. W świetlicy znajdują się komputery z ukraińską klawiaturąpodłączone do Internetu, drukarki oraz darmowe Wi-Fi, z których mogą korzystać rodzice.

Wśród dorosłych odwiedzających naszą świetlicę zauważyliśmy też dużą chęć nauki języka polskiego. Do naszego programu wprowadziliśmy więc tego typu regularne lekcje. W zajęciach uczestniczy 40 osób, ale chętnych jest znacznie więcej. Dlatego też od maja, w siedzibie Warsztatów Kultury w Lublinie, powiększy się liczba grup na intensywny kurs języka polskiego dla dorosłych, którzy przychodząc na zajęcia będą mogli zostawić dzieci pod opieką animatorów. Dodatkowo, z myślą o najmłodszych, będą odbywały się zajęcia muzyczno-językowe, które za pośrednictwem zabawy przybliżą dzieciom podstawowe zwroty w języku polskim.

Otwieramy także bezpłatny kurs języka polskiego dla grupy dziecięcej (7+) oraz młodzieży. Zajęcia w wymiarze 3 godzin tygodniowo będą prowadzone w Warsztatach Kultury w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5a od 9 maja do 31 sierpnia 2022 r. (planujemy zajęcia w poniedziałki i soboty, choć ostateczne terminy ustalimy po zawiązaniu się grupy). Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej www.warsztatykultury.pl. Po zakończeniu rekrutacji Warsztaty Kultury w Lublinie skontaktują się z chętnymi osobami w celu ustalenia szczegółów. Kursanci otrzymają materiały dydaktyczne. Liczba miejsc ograniczona (15 osób/grupa).

Bezpłatny kurs języka polskiego dla dzieci

Informacje praktyczne

Dla kogo: dzieci 7+ (potrafiące pisać i czytać) oraz młodzież
Kiedy: dni i godziny odbywania się kursu zostaną indywidualnie ustalone z rodzicami zapisanych uczestników, można zgłaszać się przez formularz online:   ZAPISY
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a
Więcje informacji: Kurs języka polskiego

W wybrane soboty miesiąca będą odbywały się także warsztaty integracyjne dla dzieci z Polski i Ukrainy oraz ich rodzin.

Świetlica

Świetlica w maju będzie działać w sali wystawowej Warsztatów Kultury w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 7. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) w godzinach 11.00-17.00.

Nasza kadra powiększa się i profesjonalizuje – dziećmi od maja opiekują się dwie wykwalikowane Ukrainki z wykształceniem pedagogicznym i animatorskim, które zatrudniliśmy do pracy w świetlicy.

Informacje praktyczne

Kiedy: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) w godz. 11.00-17.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, sala wystawowa – II piętro
Wstęp bezpłatny

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań św. Mikołaja.

 

Розпочинається інтенсивний курс польської мови для малих українців.

Варштати Культури у Любліні  від початку березня ведуть у своїх приміщеннях світлицю для дітей з України і місце відпочинку для їхніх батьків. Після двох місяців інтенсивної праці не сповільнюємо темп і за допомогою Фундації Святого Миколая готуємо нові речі, котрі мають на меті допомогу біженцям.

Від моменту вибуху війни в Україні Варштати Культури у Любліні приготували багато цікавих занять для наймолодших. Серед них пластичні майстер класи, театральні, музичні, кравецькі, доготерапія чи концерти. Додатково у просторі створеному з думкою для наймолодших можна пограти у настільні ігри, погратись забавками, конструкторами чи переглянути мультфільми. У світлиці є також комп’ютери з українською клавіатурою під’єднані до інтернету, друкарки, а також безкоштовние WiFi. Цим можуть користуватись батьки.

Серед дорослих, котрі відвідують нашу світлтцю ми зауважили також велике прагнення науки польської мови. Ми ввели у нашу програму також того типу регулярні уроки. У заняттях бере участь 40 осіб. Але охочих є значно більше. Тому від травня за адресою Варштатів Культури у Любліні ми збільшили кількість груп у інтенсивному курсі польської мови для дорослих. Особи ці у час уроків зможуть залишити своїх дітей під опікою аніматорів. Додатково з думкою про найменших будуть відбуватись заняття мовно музичні котрі за допомогою педагогіки забави присвоять основні фрази польської мови.

Відкриваємо також безкоштовний курс польської мови для дитячої групи (7+) і молоді. Занаття у вимірі 3 годин тижнево вестимуться у Варштатах Культури у Любліні на вул. Гродзка 5а від 9 травня по 31 серпня 2022 р. (плануємо уроки у понеділки і суботи, хоча остаточні терміни будутиь домовлені після набору групи). Усіх охочих просимо зголоситись при допомозі інтернет бланку онлайн на сторінці www.warsztatykultury.pl . Після закінчення рекрутації Варштати Культури у Любліні сконтактуються з охочими з метею договорення подробиць.

Курсанти отримають дидактичні матеріали.

Кількість місць обмежена (15 осіб група)

 

Безкоштовний курс польської мови для дітей

Практичні інформації

Для кого: діти 7+ (котрі вміють читати і писати) і молодь.

Коли: дні і годину курсу будуть домовлені індивідуально з батьками записаних дітей.

Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзка 5а.

У вибрані суботи місяця відбуватимуться також інтеграційні майстер класи для дітей з Польщі та України та їхніх родин. /

Більше інформації: Мовний курс

Увага, зміна місця світлиці!

Світлиця у травні буде діяти у залі виставок Варштатів Культури у Любліні на вул. Гродзка 7. Заняття відбуваються від понеділка до п’ятниці (за винятком свят і днів вільних від праці) у годинах 11.00 – 17.00.

Кількість наших працівників збільшилась професійно – дітьми від травня опікуються дві кваліфіковані  українки з педагогічною і аніматорською освітою , котрі мі прийняли на роботу у світлиці.

Проект співфінансовано Фундацією Святого Миколая у рамах програми Пристань Святого Миколая.

Світлиця

Практичні інформації:

Коли: від понеділка до п’ятниці 9за винятком свят і днів вільних від праці) у год. 11.00 – 17.00

Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзка 7, зал виставок – ІІІ поверх

Вхід безкоштовний.