Sztuka Wrażliwości

Sztuka Wrażliwości to cykl wydarzeń, warsztatów, webinarów o charakterze integracyjnym i edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz ich rodzin i bliskich.

Ważnym punktem projektu są działania edukacyjne dla osób spoza środowiska osób neuroatypowych, zmieniające schematy myślenia o autyzmie poprzez przedstawienie osób autystycznych jako ludzi o szczególnej wrażliwości, stanowiących integralną część naszego społeczeństwa oraz dające przestrzeń w otaczającej nas rzeczywistości dla ich neuroróżnorodności.

W ramach projektu spotkamy się z samorzecznikami, chcemy sprawić by osoby autystyczne budowały społeczność świadomych swych praw i potrzeb osób, które mogą samostanowić o sobie.

Zaprezentujemy również twórczość artystyczną osób w spektrum, włączając je w aktywnie działające środowisko twórcze.

Projekt przewiduje organizację wydarzeń artystycznych przyjaznych sensorycznie oraz integrujących i tworzących więzi pomiędzy środowiskami osób neurotypowych z osobami neuroróżnorodnymi.

Cykl obejmuje również warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży autystycznej, aby wyzwolić ich potencjał twórczy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb stymulacyjnych oraz wrażliwości sensorycznej tej grupy osób.

Ważnym punktem projektu są działania edukacyjne dla opiekunów osób autystycznych, które nauczą ich tworzenia przyjaznego sensorycznie środowiska dla ich rodzin, służącego integralnemu rozwojowi ich dzieci.

GDZIE: siedziba Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a i 7; on-line

KIEDY: nieregularnie na przestrzeni całego roku

WSTĘP: bezpłatny; na warsztaty oraz wybrane spotkania każdorazowo prowadzona jest rekrutacja uczestników za pomocą ankiety online.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego. 

Orzeł RP oraz logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
logo składające się z czerwonego kwadratowego nawiasu i nazwy programu Kultura dostępna
Grupa ludzi siedzących w okręgu z kartami w środku.

W najbliższych dniach

Minione wydarzenia

Kontakt

Chcesz poznać historię projektu