Wejście do Warsztatu Fotograficzego.

Spacer „Lublin Edwarda Hartwiga jako kopalnia tematów fotograficznych / Пішохідна екскурсія „Люблін Едварда Гартвіга як копальня фотографічних сюжетів”

ZAPISY/Реєстрація

O wydarzeniu

Lublin, Stare Miasto, dzielnica żydowska, to była kopalnia fotografii […]. Podzamcze, mówiąc językiem człowieka wrażliwego, było genialne do malowania, do fotografowania, […] ten strój, te ubiory; zarośnięte i brodate twarze, bardzo ubogie chałupy na Podzamczu. Właściwie wszystko zaczynało się od Bramy Grodzkiej. Mieszkali tam szewcy, krawcy; mieli jakiś kąt do spania, dosłownie kąt, a właściwie pracowali na wolnym powietrzu. […] Jednocześnie była piękna architektura, był ciekawy sztafaż, ruch na ulicach, handel w sklepikach i na ulicach. Sprzedawano makagigi zrobione z maku, jabłka marynowane, które wystawiane były w dużych beczkach, kapustę kiszoną i różne specjalności, które tylko u Żydów można było kupić, oczywiście śledzie itp. Wszystko to było wystawione przed wejściem do domu, na ulicy.
Edward Hartwig, Tematy fotograficzne, źródło teatrnn.pl

Informacje praktyczne

Kiedy: 27 maja 2022 r., godz. 11.00–14.00
Gdzie: start: Zaułek Hartwigów, Kowalska 3
Zapisy: przez formularz online. Udział w spacerze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program na maj

11, 12, 18, 19, 25, 26 maja 2023 | Atelier Fotograficzne sprzed 100 lat – zwiedzanie

13 maja 2023 | Ambrotypia  | 50 zł |  Przy zapisie na oba płatne warsztaty  całość wynosi 65 złotych
20 maja 2023 | Talbotypia – papier solny | 30 zł | Przy zapisie na oba płatne warsztaty  całość wynosi 65 złotych
27 maja 2023 | Spacer „Lublin Edwarda Hartwiga jako kopalnia tematów fotograficznych”


про подію

 

Люблін, Старе місто, єврейська дільниця, були скарбницею фотографій […]. Підзамче, кажучи мовою чутливої людини, було геніальним для живопису, для фотографії, […] це вбрання, цей одяг; зарослі і бородаті обличчя, дуже бідні хатинки на Підзамчі. Власне, все починалося від Гродської брами. Там жили шевці, кравці, вони мали куток, де спати, буквально куток, а працювали фактично на вулиці. […] Водночас там була гарна архітектура, цікавий стаффаж, рух на вулицях, торгівля в крамницях і на вулицях. Продавали макітри з маку, квашені яблука, які виставляли у великих бочках, квашену капусту і різні делікатеси, які можна було купити тільки у євреїв, звісно, оселедець тощо. Все це було виставлено перед входом до будинку, на вулиці.
Едвард Гартвіг, фото сюжети, джерело teatrnn.pl

Практична інформація

Коли: 27 травня 2023 року, 11:00 – 14:00
Початок: Фотомайстерня Культурних Майстерень, вул. Ковальська, 3 / Алея Гартвігів
Реєстрація: участь у прогулянці безкоштовна. Кількість місць обмежена. Реєструйтеся через онлайн-форму.

 

Програма на травень

1, 12, 18, 19, 25, 26.05 2023 року | Фотографічне ательє 100-річної давнини – екскурсія

 13.05 2923 | Амбротипія | 50  злотих  | Платні майстер-класи | при реєстрації на всі 2 майстер-класи оплата за весь – 65 злотих
20.05 2023 | Тальботип – солоний папір | 30 злотих | при реєстрації на всі 2 майстер-класи оплата за весь – 65 злотих 
27.05 2023 | Пішохідна екскурсія “Люблін Едварда Гартвіга як копальня фотографічних сюжетів”

 

 

Data

27 maja 2023
Zakończone!

Czas

11:00

Więcej informacji

Zapisy/Реєстрація

Lokalizacja

ul. Kowalska 3 / Zaułek Hartwigów