Trzy dłonie pomalowane farbami.

Senso Plastyka | Sztuka Wrażliwości / Мистецтво вразливості і сенсопластика

ZAPISY

Opis wydarzenia

Jak poczuć kolory całym swoim ciałem? To nic trudnego! Wystarczy zaangażować jednocześnie kilka zmysłów. Zapraszamy na warsztat, na którym ogólnodostępne produkty z kuchni lub łazienki posłużą do plastycznej kreacji. Będziemy gnieść, smakować, poznawać faktury przy pomocy rąk, stóp oraz języka w pełnej wolności, bez stresu przed ubrudzeniem się. Istne kolorowe szaleństwo.
Warsztat poprowadzą Ewelina Stankiewicz oraz Małgorzata Golonka.

Informacje praktyczne

Kiedy: 8 maja 2022, godz. 11:00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, sala warsztatowa, parter, wejście od patio
Dla kogo: dzieci w spektrum autyzmu w wieku 2-7 lat wraz z opiekunami
Zapisy: przez formularz online, udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sztuka Wrażliwości to cykl wydarzeń, warsztatów i webinariów o charakterze integracyjnym i edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz ich rodzin i bliskich. Ważnym punktem projektu są działania edukacyjne dla osób neurotypowych zmieniające schematy myślenia o autyzmie poprzez przedstawienie ludzi autystycznych jako te o szczególnej wrażliwości, stanowiących integralną część naszego społeczeństwa oraz dające przestrzeń w otaczającej nas rzeczywistości dla ich neuroróżnorodności. W ramach projektu spotkamy się m.in. z samorzecznikami. Chcemy sprawić, by osoby autystyczne budowały społeczność świadomych swych praw i potrzeb osób, które mogą samostanowić o sobie.

Projekt „Sztuka Wrażliwości” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

Опис події

Як відчути кольори цілим тілом? Нічого надзвичайного! Вистарчить задіяти одночасно кілька відчуттів. Запрошуємо на майстер клас, де загальнодоступні предмети з кухні чи ванної кімнати послужать до пластичної діяльності. Будемо місити, смакувати, знайомитись з фактурами за допомогою рук, ніг, язика. У повній волі, без страху перед брудними руками чи одягом, справжнє божевілля кольорів. Майстер клас вестиме Евеліна Станкєвіч і Малгожата Гольонка.

Практичні інформації: 8 травня 2022, год. 11.00.
Де: Варштати Культури у Любліні, вул. Гродзка 7. Зал майстер класів –третій поверх.
Для кого: діти із спектром аутизм у віці 2-7 років з опікунами.
Записи: бланк онлайн, вхід безкоштовний, кількість місць обмежена. Вирішує почерговість записів.

Мистецтво Вразливості є циклом подій, майстер класів чи вебінарів  інтеграційного та навчального  характеру для дітей і молоді із спектрим аутизму та їхніх родин і близьких. Важливим пунктом проекту є навчальна діяльність для осіб нейротипових що змінює схематику мислення про аутизм завдяки показанню осіб аутистичних як людей з високим рівнем вразливості, котрі становлять інтегральну частину нашого суспільства, а також відкриває простір в оточуючій нас реальності для їхньої нейрорізноманітності. У рамах проекту зустрінемось між іншим з саморечниками. Хочемо спричинитись до цього, щоб особи із спектром аутизму будували суспільство осіб свідомих своїх прав і потреб, котрі мають право вирішувати самостійно власні справи.

 

Проект «Мистецтво чуйності» співфінансував Міністр культури та національної спадщини з Фонду сприяння культурі.

 

Logotypy organizatorów

 

 

Data

08 maja 2022
Zakończone!

Czas

11:00

Więcej informacji

Zapisy

Lokalizacja

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7 – sala warsztatowa, parter