Starszy mężczyzna z siwym włosami, w ludowej koszuli trzyma w rękach ludowe zabawki z drewna.

Ukrainian Naive. Ivan Prykhodko – wernisaż wystawy / УКРАЇНСЬКИЙ НАЇВ — ІВАН ПРИХОДЬКО

OPIS WYDARZENIA

Ivan Prykhodko jest zasłużonym mistrzem ukraińskiej sztuki ludowej. Od ponad 60 lat zajmuje się malarstwem dekoracyjnym, rzeźbą w drewnie, a także tworzy zabawki. Twórczość Prykhodki wzbogacona jest mitami i legendami oraz symbolami i znakami przenoszącymi ukraińską tradycję ludową do współczesnego świata.

Wyjątkowa maniera artystyczna malarza oparta jest na spuściźnie wywodzącej się z twórczości mistrzów ludowych poprzednich pokoleń. Jego misja polega na ukazaniu i odtworzeniu w swoich pracach energii ognia, która od wieków przenika ukraińską sztukę ludową, łącząc pasję tworzenia z minimalizmem i praktycznością artystycznej realizacji.

Wystawa obejmuje zarówno nowe, jak i dawne prace artysty. W swoich pracach Ivan Prykhodko nawiązuje do starożytnej sztuki Trypolu, która jest mu bliska nie tylko geograficznie, ale i konceptualnie. Inspirując się spuścizną kultury trypolskiej, artysta tworzy postacie, będące hołdem dla dawnych bóstw tych terenów. 

Na wystawie zaprezentowane zostaną również lakoniczne, drewniane rzeźby mistrza, które ucieleśniają antyczne formy nawiązujące do odległych mitów Trypola. Niezwykła prostota tradycyjnych rzeźb sprawia, że mogą one wejść w dialog także ze sztuką współczesną. 

Obrazy stworzone przez Ivana Prykhodkę są silnie zakorzenione w czasie i historii.
Dotykają duszy ludzkiej i trafiają do serc Ukraińców. Ich fundamentami są kolor i pełnia formy. W ten sposób artysta tworzy nowe znaki i symbole, które oddają ducha Ukrainy.

Ivan Prykhodko urodził się 17 września 1939 r. Jego prace były wielokrotnie prezentowane zarówno lokalnie, jak i na scenie międzynarodowej. Laureat państwowych nagród im. Pavlo Chubynskiego, Kateryny Bilokur and Petro Verny. Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ukrainy. Od 1972 r. przez wiele lat prowadził pracownię we wsi Dudarkiv w Ukrainie. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Ekspozycja organizowana jest we współpracy z agencją ROOTs.

Kurator: Tetiana Pylypchuk

Informacje praktyczne

Kiedy: 17 sierpnia, godz. 18.00 – wernisaż wystawy. Wernisaż tłumaczony na PJM
18 sierpnia, godz. 11.00–17.00; 19–21 sierpnia, godz. 11.00–19.00; 

Gdzie: Galeria Gardzienice, ul. Grodzka 5a

Wstęp wolny

 

УКРАЇНСЬКИЙ НАЇВ — ІВАН ПРИХОДЬКО

Іван Приходько – видатний майстер українського народного мистецтва. Понад 60 років займається декоративним розписом, різьбою по дереву та народною іграшки. Творчість Приходька збагачена міфами та легендами, а також символами та знаками, що переносять українську народну традицію в сучасний світ.

Неповторна художня манера художника ґрунтується на спадщині творчості народних майстрів попередніх поколінь. Його місія – показати та відтворити у своїх роботах енергію вогню, яка століттями пронизувала українське народне мистецтво, поєднуючи пристрасть творчості з мінімалізмом та практичністю художньої реалізації.

На виставі представлені як нові, так і старі роботи художника. У своїх роботах Іван Приходько звертається до старовинного мистецтва Трипілля, яке йому близьке не лише географічно, а й концептуально. Надихаючись спадщиною трипільської культури, митець створює персонажів, які є даниною поваги стародавнім божествам цих територій.

В експозиціі також будуть представлені лаконічні дерев’яні скульптури майстра, в яких органічно втілено одвічні образи, міфологеми яких асоціюються із космічними. Скульптури, хоч
і виконані явно традиційно й спрощено, — навдивовижу сучасні та інформативні. Сферична поверхня об’єктів сповнена руху, почуттів.

Образи, створені Іваном Приходьком, потужно кореняться глибоко в часі, історії, в душі самого людства, точніше українця, дотичного землі. Він педалює, образно підсилює все важливе – колір, повноту форми. Таким чином Іван Приходько творить нові знаки й символи, на які упевнено може спиратися духовна міць України.

Іван Приходько народився 17 вересня 1939 року. Його роботи були неодноразово представлені як в Україні, так і за кордоном. Лауреат державних премій імені Павла Чубинського, Катерини Білокур та Петра Верни. Є почесним членом Спілки народних майстрів України. З 1972 року багато років керував студією народного розпису в селі Дударків на Україні. Його картини знаходяться в музеях та приватних колекціях як у Польщі, так і за кордоном.
Виставка організована у співпраці з агентством ROOTs.
Куратор: Тетяна Пилипчук

Практична інформація:

Коли: 18 серпня о год 11.00-17.00; 19-21 серпня о 11.00-19.00
Де: Galeria Gardzienice, ul. Гродзька 5а
Вхід вільний

 

 

Data

17 sierpnia 2022
Zakończone!

Czas

18:00

Lokalizacja

Galeria Gardzienice
ul. Grodzka 5a, pierwsze piętro
Kategoria